I ROCKWOOL har vi stort fokus på bærekraft, og vi jobber hele tiden med å optimalisere produksjonen og produktene våre slik at de kan bidra positivt til en mer bærekraftig byggebransje. Som en del av dette utarbeider vi våre EPD'er ut i fra de sist gjeldende standardene hvor alle fasene i en Livsløpsanalyse (LCA) er dokumentert.

ROCKWOOL har de siste årene gjort et avgjørende skifte fra fossile til fornybare energikilder og biogass på tre av våre fire nordiske fabrikker. Et skifte som sammen med pågående energieffektiviseringstiltak har redusert CO2-utslippene fra våre nordiske fabrikker med over 70 %. Det betyr at dokumentasjonen for ROCKWOOL produktenes klimafotavtrykk – det såkalte «Global Warming Potential»-tallet er betydelig lavere i våre nye EPD'er enn tidligere – faktisk er det mer enn en halvering av de beste produktene sammenlignet med tidligere EPD'er.

Nye og gamle GWP verdier for ROCKWOOL byggisolasjon (lettull)

Fremover mot 2030 skjerpes kravene til CO2-utslipp av nybygg, og det innføres krav til LCA-beregninger. Kravene vil i større grad kreve spesifikke klimadata for de enkelte produktene som inngår i konstruksjonen. Dermed vil det være en økende etterspørsel etter produktspesifikke EPD`er. For å møte dette og gjøre presise spesifikasjoner og analyser av bygningers klimapåvirkning enklere for rådgivere, har vi i ROCKWOOL valgt å lage produktspesifikke EPD`er på de fleste produktene for det norske markedet.

ROCKWOOL EPD'er

documents

 

 

0 selected files

icon
EPD (Miljødeklarasjon) - Granulate (2022)
EPD (Miljødeklarasjon) - Granulate (2022)

ROCKWOOL® Granulate thermal insulation for the Nordics market (NEPD-3410-2023-EN)

pdf
icon
EPD (Miljødeklarasjon) - Light densities (2022)
EPD (Miljødeklarasjon) - Light densities (2022)

ROCKWOOL® stone wool thermal insulation, General Building Insulation for the Norwegian market (EN 15804 + A2)

pdf
icon
EPD (Miljødeklarasjon) - REDAir Batts (2022)
EPD (Miljødeklarasjon) - REDAir Batts (2022)

ROCKWOOL® REDAir Batts thermal insulation for the Nordics market (NEPD-3412-2025-EN)

pdf
icon
EPD (Miljødeklarasjon) - Toprock System (2022)
EPD (Miljødeklarasjon) - Toprock System (2022)

ROCKWOOL® Toprock System thermal insulation for the Nordics marke (NEPD-3411-2024-EN)

pdf
icon
EPD (Miljødeklarasjon) - VVS
EPD (Miljødeklarasjon) - VVS

Miljødeklarasjonen er gjort i samarbeid med EPD-Norge og i henhold til ISO 14025 og EN 15804.

pdf
icon
EPD (Miljødeklarasjon) Facing
EPD (Miljødeklarasjon) Facing
pdf