En effektiv og holdbar takisolasjon kan redusere varmetapet fra bolig og næringsbygg betydelig. Bedre energieffektivitet kan redusere byggets energiregnskap, samt sikre et bedre inneklima med konstant temperatur igjennom hele året.

ROCKWOOL er laget av stein,- stein brenner ikke. De brannhemmende egenskapene til steinull kan bidra til å begrense en brannspredning samt gi verdifull ekstra tid til å redde liv og verdier.

Vi leverer et bredt utvalg av isolasjonsprodukter for flate- eller skråtak.

Hva slags tak skal du isolere

Hvorfor isolere taket?

Det største varmetapet i en bygning er gjennom taket. For å redusere energitapet og energikostnadene er derfor viktig at takkonstruksjonen er godt isolert.

Takisolasjon kan også bidrar til å frigjøre uoppvarmede loftsrom til beboelig areal samt gjøre et flatt tak til en innbydende terrasse eller et grønt tak.

Å isolere et flatt eller skråtak - eller loft - kan hjelpe deg med å:

  • redusere varmetapet
  • forbedre energieffektiviteten til bygget
  • redusere energikostnadene
  • forbedre inneklimaet

Beregninger og besparelser

Hver eiendom er forskjellig. Med forskjellige brukskrav, størrelser og utforminger på flate,- eller skråtak er det sjeldent en løsning som passer alle sammen.

ROCKWOOL tilbyr en rekke beregningsprogrammer som kan hjelpe deg når du jobber med våre produkter og løsninger. Blant annet har vi et beregningsprogram som brukes til å beregne U-verdien til forskjellige typer tak. Det gir deg både en god oversikt over mulig løsninger, men kan også brukes som dokumentasjon videre i byggeprosessen.

 

Insulation, construction, roof, attic, loft