Byggisolasjon

ROCKFAST

ROCKFAST® er et festesystem for ROCKVEGG®. Inneholder ROCKFAST avstandsholdere, montasje- og lekteskruer, samt bits. Rekker til montering av ca. 15 lm ROCKVEGG.