EPD's ABC … og D

En EPD er en kort presentasjon av resultatene av en såkalt livsløpsanalyse (LCA). Utgangspunktet er at et produkt går gjennom ulike faser som hver påvirker miljøet. Fra utvikling av råvarer og produksjon av produktene, til installasjon og bruk, levetid og hvordan produktet enten blir avfall eller kan inngå i nye prosesser i form av direkte gjenbruk eller gjenvinning. Fasene er delt inn i A-D og kan illustreres:

Vurderingen av et produkt bør gjøres hele veien fra A-D for å få et riktig bilde av den totale miljøeffekten av et produkt. Noen produkter har en betydelig miljøeffekt som viser seg først i siste fase og derfor mener vi at alle faser bør tas med i beregningene når valg av produkt skal avgjøres.

Våre produkter til byggisolering som selges i løpet av 2022 sparer 100 ganger den mengden CO2 og energi som kreves i produksjonen. Her utgjør dermed fase B, C og D en vesentlig forskjell for produktets samlede miljøeffekt.

I dag krever fler og fler byggherrer en Klimadeklarasjoner ved nybygg. På sikt vil det også bli et forskriftskrav. Å ha lavere EPD i materialene som brukes vil da være en stor fordel.