Låglutande tak

Underlag Energy

ROCKWOOL Underlag Energy är styv och halvhård skiva framställd av obrännbar, fukt- och vattenavvisande stenull.
Back
Back

Tekniska egenskaper

Värmekonduktivitet λᴅ (W/m∙K) 0.035
Reaktion vid brandpåverkan Euroklass A2-s1,d0
Tjocklekstolerans T (klass) T4
Specifik värmekapacitet cₚ (J/kg∙K) 1030
Korttidsvattenabsorption WS (≤ 1,0 kg/m²) WS
Ångdiffusion MU1
Kompressionsstyrka CS(Y) (kPa) CS(10)25
Dimensionsstabilitet DS DS (70,90)
Mekaniska egenskaper Produkten tål lätt gångtrafik i samband med läggning och inspektion förutsatt plant underlag av betong eller trä. Vid utläggning på trapetsformad stål ska produkten inte beträdas innan takboard monterats.
Rekommenderad maximal permanent belastning: 5 kPa motsvarande 5 kN/m² eller ca. 500 kg/m²
Tillbaka
Tillbaka
Tillbaka
Tillbaka
Tillbaka
Tillbaka
Tillbaka
Tillbaka
Tillbaka

Godkännande

Produktstandard EN 13162:2012+A1:2015
Prestandadeklaration DOP-000559
Intyg nr. 1073-CPR-137
Anmält certifieringsorgan Danish Technological Institute Dancert A/S (1073)
Beskrivningskod MW-EN13162-T4-DS(70,90)-CS(10)25-WS-MU1
KEYMARK certifieringsnummer 004-SDG-5-137

Sortiment

Artikel nr. Emballage Densitet (ca.) (ρ ≈) Längd Bredd Tjocklek Försäljningsenhet m²/Pall styck/Pall
kg/m³ mm mm mm
274399 ROCKWOOL Feet 88 2000 600 50 Pall 57,6 48
274400 ROCKWOOL Feet 88 2000 600 60 Pall 48 40
274402 ROCKWOOL Feet 88 2000 600 80 Pall 36 30
274403 ROCKWOOL Feet 88 2000 600 100 Pall 28,8 24
274405 ROCKWOOL Feet 88 2000 600 120 Pall 24 20
274406 ROCKWOOL Feet 88 2000 600 130 Pall 21,6 18
274407 ROCKWOOL Feet 88 2000 600 140 Pall 19,2 16
274408 ROCKWOOL Feet 88 2000 600 150 Pall 19,2 16
274409 ROCKWOOL Feet 88 2000 600 160 Pall 16,8 14
274410 ROCKWOOL Feet 88 2000 600 180 Pall 16,8 14

We can't find any results that match your search

Ladda ner
Back

documents

 

 

pdf
icon
Leverantörens bruksanvisning
Leverantörens bruksanvisning

pdf
icon
BYGGVARUDEKLARATION BVD 3
BYGGVARUDEKLARATION BVD 3

pdf
icon
Etikettinformation
Etikettinformation

pdf
icon
Isolering av låglutande tak
Isolering av låglutande tak

pdf
Back
System.Threading.Tasks.Task`1[Microsoft.AspNetCore.Html.IHtmlContent]