Låglutande tak

Duo Energy

Duo Energy är styv och hård skiva framställd av obrännbar, fukt- och vattenavvisande ROCKWOOL stenull. Skivan är belagd med flis på både över- och undersida vilket medför en god trampfasthet.
Back
Back

Tekniska egenskaper

Värmekonduktivitet (EN 12667) λᴅ (W/m∙K) 0.036
Reaktion vid brandpåverkan (EN 13501-1) Euroklass A2-s1,d0
Tjocklekstolerans (EN 823) T (klass) T3
Specifik värmekapacitet (EN 10456) cₚ (J/kg∙K) 1030
Ångdiffusion (EN 12086) MU1
Punktlast (EN 12430) PL(5) (N) PL(5)500
Kompressionsstyrka (EN 826) CS(Y) (kPa) CS(10)60
Dimensionsstabilitet (EN 1604) DS DS (70,90)
Tillbaka
Tillbaka
Tillbaka
Tillbaka
Tillbaka
Tillbaka
Tillbaka
Tillbaka

Godkännande

Produktstandard EN 13162:2012+A1:2015
Prestandadeklaration DOP-000542
Intyg nr. 1073-CPR-137
Anmält certifieringsorgan Danish Technological Institute Dancert A/S (1073)
Beskrivningskod MW-EN13162-T3-DS(70,90)-CS(10)60-PL(5)500-MU1
KEYMARK certifieringsnummer 004-SDG-5-137

Sortiment

Artikel nr. Emballage Densitet (ca.) (ρ ≈) Längd Bredd Tjocklek Försäljningsenhet m²/Pall styck/Pall
kg/m³ (EN 1602) mm mm mm
225372 ROCKWOOL Feet 150 2000 1200 30 Pall 96 40
255047 ROCKWOOL Feet 150 2000 1200 50 Pall 57,6 24

We can't find any results that match your search

Ladda ner
Back

documents

 

 

pdf
icon
Isolering av låglutande tak
Isolering av låglutande tak

pdf
Back