Utvändig fasadisolering

REDAir FLEX Plastbricka

Används tillsammans med REDAir Skruv vid montering av REDAir BATTS.