Låglutande tak

Hardrock Energy

ROCKWOOL Hardrock Energy är en styv och hård skiva framställd av obrännbar, fukt- och vattenavvisande ROCKWOOL stenull.

Produkten har en specialfunktion: "dual density" som betyder att det är två densiter i en och samma skiva.
Back
Back

Tekniska egenskaper

Värmekonduktivitet λᴅ (W/m∙K) 0.036
Reaktion vid brandpåverkan Euroklass A2-s1,d0
Tjocklekstolerans T (klass) T4
Specifik värmekapacitet cₚ (J/kg∙K) 1030
Korttidsvattenabsorption WS (≤ 1,0 kg/m²) WS
Ångdiffusion MU1
Punktlast PL(5) (N) PL(5)500
Kompressionsstyrka CS(Y) (kPa) CS(10)30
Dimensionsstabilitet DS DS (70,90)
Mekaniska egenskaper Produkten bildar stabilt underlag för både duk, folie och tätskiktsmatta.
Konstruktionen tål normalt beträdande i samband med utläggning och inspektion.
Delaminering: Beräkningsmässigt värde ≥ 0 kN/m2
Rekommenderad maximal permanent belastning: 6 kPa motsvarande 6 kN/m² eller ca. 600 kg/m²
Tillbaka
Tillbaka
Tillbaka
Tillbaka
Tillbaka
Tillbaka
Tillbaka
Tillbaka
Tillbaka
Tillbaka

Godkännande

Produktstandard EN 13162:2012+A1:2015
Prestandadeklaration DOP-000242
Intyg nr. 1073-CPR-137
Anmält certifieringsorgan Danish Technological Institute Dancert A/S (1073)
Beskrivningskod MW-EN13162-T4-DS(70,90)-CS(10)30-PL(5)500-WS-MU1
KEYMARK certifieringsnummer 004-SDG-5-137

Sortiment

Artikel nr. Emballage Densitet (ca.) (ρ ≈) Längd Bredd Tjocklek Försäljningsenhet m²/Pall styck/Pall
kg/m³ mm mm mm
87098 130 2000 600 50 Pall 57,6 48
87097 ROCKWOOL Feet 0,6 m² 115 2000 600 80 Pall 36 30
87093 ROCKWOOL Feet 0,3 m² 110 2000 600 100 Pall 28,8 24
87094 ROCKWOOL Feet 0,3 m² 107 2000 600 120 Pall 24 20
87099 ROCKWOOL Feet 0,3 m² 103 2000 600 150 Pall 19,2 16
210548 ROCKWOOL Feet 0,3 m² 101 2000 600 180 Pall 16,8 14

We can't find any results that match your search

Ladda ner
Back

documents

 

 

pdf
icon
BYGGVARUDEKLARATION BVD 3
BYGGVARUDEKLARATION BVD 3

pdf
icon
Etikettinformation
Etikettinformation

pdf
icon
Leverantörens bruksanvisning
Leverantörens bruksanvisning

pdf
Back