Passivt brandskydd

CONLIT Seal 800

CONLIT Seal 800 är en lätt expanderande akustiskt brandfogmassa för tätning av fogar vid olika genomföringar. Produkten är en vattenbaserad akrylfogmassa som levereras i 300 ml tuber.

 

Back
Back

Tekniska egenskaper

Tekniska egenskaper
Beskrivning Resultat Test Standard
Förpackning 310ml patroner 25 per box  
Färg och glans  Vit med matt finish  
Sättning 5mm efter 1 timme i 30mm skarvar  
Krympning Ca. 12%  
Härdningstid 3mm per dag vid 50%, RH 23°C  
Densitet 1.56 - 1.66 g/cm3 ISO 2811-1:2011
Användningstemperatur +5°C till +40°C  
Kladdfritt (hinna) 30 min vid 23°C, 50% RH  
Ljudreducering Rw (C;Ctr)= 38(-2;-7) EN ISO 10140-2:2010
Förväntad hållbarhet 18 månader vid oöppnad förpackning i kyligt, torrt och frostfritt  
Reaktion på brand  Class F EN 13501-1
Brandmodstånd Brandmodstånd och användningsområde iht EN13051-2 se ETA ETA-20/0041 & ETA-20/0042 afsnit 3.1.2 - Annex A. EAD 350454-00-1104
Luftpermeabilitet Testat iht. EN 1026, se ETA-20/0041 & ETA-20/0042 afsnit 3.2.1  EAD 350454-00-1104
Skadliga ämnen Se ETA-20/0041 afsnit 3.2.2 EAD 350454-00-1104
Luftburen ljudisolering Rw (c,Ctr)=38(-2.-7) Testet iht. EN ISO 10140-2:2010 & EN ISO 140-3 & EN ISO 717-1
Service & varaktighet Type Z1 beräknad för användning inomhusförhållanden med luftfuktighet lika med eller högre än 85% RH exkl. temperaturer under 0 ° C utan att utsättas för regn eller UV EOTA TR024
Livslängd  Minimum 20 år EOTA TR024
Flexibilitet Flexibel, class F, 12.5% ISO 11600
Övriga upplysningar

Viktigt information vid användning

Alla öppningar och kvarvarande fogar måste vara rena och fria från damm och lösa partiklar. Öppningens temperatur måste vara minst 5 ° C vid förslutningstillfället.

Var noga med att använda CONLIT Seal 800 för alla förslutningar kring tekniska installationer i väggar och golv där det är lämpligt.

 

Certifikat & Test

 • Certificate of constancy of performance: 2812-CPR-JA5148
 • Declaration of performance no: DOP-CONLIT800
 • CE märkning: ETA-20/0041 & ETA-20/0042
 • EAD 350454-00-1104: Fire stopping and fire sealing products, Penetration Seals. Issued September 2017, see ETA-20/0041 & ETA-20/0042 for relevant characteristics”

Lokala typgodkännande:

 • Kiwa Sverige Byggproduktcertifikat nr: 1583
 • EUROFINS FI (in progress)
 • Kvalitetssikring

 

Kvalitetssikring

ROCKWOOL A/S har et kvalitetsstyringssystem, som er certificeret efter DS/EN ISO 9001. ROCKWOOL A/S er medlem af VIF (Dansk forening af fabrikanter af varmeisoleringsmaterialer).

 

ROCKWOOL A/S er tilsluttet byggeleveranceklausulen for leverancer til byggeri i Danmark. ROCKWOOL Byggeprodukter er løbende under udvikling, og produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer.

Tillbaka
Beskrivning Resultat Test Standard
Förpackning 310ml patroner 25 per box  
Färg och glans  Vit med matt finish  
Sättning 5mm efter 1 timme i 30mm skarvar  
Krympning Ca. 12%  
Härdningstid 3mm per dag vid 50%, RH 23°C  
Densitet 1.56 - 1.66 g/cm3 ISO 2811-1:2011
Användningstemperatur +5°C till +40°C  
Kladdfritt (hinna) 30 min vid 23°C, 50% RH  
Ljudreducering Rw (C;Ctr)= 38(-2;-7) EN ISO 10140-2:2010
Förväntad hållbarhet 18 månader vid oöppnad förpackning i kyligt, torrt och frostfritt  
Reaktion på brand  Class F EN 13501-1
Brandmodstånd Brandmodstånd och användningsområde iht EN13051-2 se ETA ETA-20/0041 & ETA-20/0042 afsnit 3.1.2 - Annex A. EAD 350454-00-1104
Luftpermeabilitet Testat iht. EN 1026, se ETA-20/0041 & ETA-20/0042 afsnit 3.2.1  EAD 350454-00-1104
Skadliga ämnen Se ETA-20/0041 afsnit 3.2.2 EAD 350454-00-1104
Luftburen ljudisolering Rw (c,Ctr)=38(-2.-7) Testet iht. EN ISO 10140-2:2010 & EN ISO 140-3 & EN ISO 717-1
Service & varaktighet Type Z1 beräknad för användning inomhusförhållanden med luftfuktighet lika med eller högre än 85% RH exkl. temperaturer under 0 ° C utan att utsättas för regn eller UV EOTA TR024
Livslängd  Minimum 20 år EOTA TR024
Flexibilitet Flexibel, class F, 12.5% ISO 11600
Tillbaka

Viktigt information vid användning

Alla öppningar och kvarvarande fogar måste vara rena och fria från damm och lösa partiklar. Öppningens temperatur måste vara minst 5 ° C vid förslutningstillfället.

Var noga med att använda CONLIT Seal 800 för alla förslutningar kring tekniska installationer i väggar och golv där det är lämpligt.

 

Certifikat & Test

 • Certificate of constancy of performance: 2812-CPR-JA5148
 • Declaration of performance no: DOP-CONLIT800
 • CE märkning: ETA-20/0041 & ETA-20/0042
 • EAD 350454-00-1104: Fire stopping and fire sealing products, Penetration Seals. Issued September 2017, see ETA-20/0041 & ETA-20/0042 for relevant characteristics”

Lokala typgodkännande:

 • Kiwa Sverige Byggproduktcertifikat nr: 1583
 • EUROFINS FI (in progress)
 • Kvalitetssikring

 

Kvalitetssikring

ROCKWOOL A/S har et kvalitetsstyringssystem, som er certificeret efter DS/EN ISO 9001. ROCKWOOL A/S er medlem af VIF (Dansk forening af fabrikanter af varmeisoleringsmaterialer).

 

ROCKWOOL A/S er tilsluttet byggeleveranceklausulen for leverancer til byggeri i Danmark. ROCKWOOL Byggeprodukter er løbende under udvikling, og produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer.

Sortiment

Artikelnummer Product Type
301927 310 ml Løse enheder
301637 25 x 310 ml Pakke

We can't find any results that match your search

Ladda ner
Back

documents

 

 

pdf
icon
CE certifikat CONLIT Seal 800
CE certifikat CONLIT Seal 800

pdf
icon
Conlit Seal 800 Brandfogmassa
Conlit Seal 800 Brandfogmassa

pdf
icon
Säkerhetsdatablad: Conlit Seal 800
Säkerhetsdatablad: Conlit Seal 800

pdf