Utvändig fasadisolering

REDAir FLEX FP

REDAir FLEX FP (Friktionsplatta).