Product pictures, CONLIT Klæber, Kleber, Lim, Liima
Passivt brandskydd

CONLIT Lim

ROCKWOOL CONLIT Lim är ett oorganiskt lim som levereras i 2 typer: "Standard" och "Frost".

Limåtgång ca 0,6 kg/m2 vid plana ytor. Ska även skarvar limmas öka till ca 0,8 kg/m2. Vid limning av mindre stålprofiler ökar hörnarea och limåtgång till ca 1 kg/m2