Låglutande tak

HardRock Takfall 1:40

ROCKWOOL HardRock takfall 1:40 är en styv och halvhård skiva tillverkad av obrännbar, fukt- och vattenavvisande stenull.

Back
Back

Tekniska egenskaper & sortiment

Tekniska egenskaper
Värmekonduktivitet λD = 39 mW/mK EN 12667
Brandklass A2-S1,d0 EN 13501-1
Vattenabsorption Korttid, WS ≤ 1 kg/m² EN 1609
Vattenångsgenomgångsmotstånd MU = 1 EN 12086
Punktlast PL(5) 500 N EN 12430
Tjocklekstolerans T2 EN 823
Tryckhållfasthet Tryckhållfasthet vid 10% kompression, CS(10) 40 kPa EN 826
Dimensionsstabilitet Dimensionsförändring = 0  
Ångdiffusion MU1 (Samma diffusionsmotstånd som luft) EN 10456
Delaminering Beräkningsmässigt värde ≥ 0 kN/m2  
Trampfasthet Produkten bildar stabilt underlag för både duk, folie och tätskiktsmatta.
Konstruktionen tål normalt beträdande i samband med utläggning och inspektion.
 
Beskrivningskod MW-EN13162-T2-DS(70,90)-CS(10)60-PL(5)700-WS-MU1  
Produktcertifikat Certifikat  
Värmemotstånd
mm 20 35 50 65 80
m²K/W 0,51 0,90 1,28 1,67 2,05
Övriga upplysningar

Produktmärkning

ROCKWOOL byggisolering är CE-märkt. CE-märkning visar att produkterna är framställda i enlighet med europeisk standard. För mineralull heter standarden SS-EN 13162 ”Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW) Egenskapsredovisning”.

 

Förpackningsinformation

Tung isolering levereras i helförslutna plastförpackningar på miljöpall. Vissa produkter levereras lösa på engångspall 1200 x 1200 mm med plasthuv eller som löst plastade paket. Plasten är av typ PE-LD.

Tillbaka
Värmekonduktivitet λD = 39 mW/mK EN 12667
Brandklass A2-S1,d0 EN 13501-1
Vattenabsorption Korttid, WS ≤ 1 kg/m² EN 1609
Vattenångsgenomgångsmotstånd MU = 1 EN 12086
Punktlast PL(5) 500 N EN 12430
Tjocklekstolerans T2 EN 823
Tryckhållfasthet Tryckhållfasthet vid 10% kompression, CS(10) 40 kPa EN 826
Dimensionsstabilitet Dimensionsförändring = 0  
Ångdiffusion MU1 (Samma diffusionsmotstånd som luft) EN 10456
Delaminering Beräkningsmässigt värde ≥ 0 kN/m2  
Trampfasthet Produkten bildar stabilt underlag för både duk, folie och tätskiktsmatta.
Konstruktionen tål normalt beträdande i samband med utläggning och inspektion.
 
Beskrivningskod MW-EN13162-T2-DS(70,90)-CS(10)60-PL(5)700-WS-MU1  
Produktcertifikat Certifikat  
Tillbaka
mm 20 35 50 65 80
m²K/W 0,51 0,90 1,28 1,67 2,05
Tillbaka

Produktmärkning

ROCKWOOL byggisolering är CE-märkt. CE-märkning visar att produkterna är framställda i enlighet med europeisk standard. För mineralull heter standarden SS-EN 13162 ”Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW) Egenskapsredovisning”.

 

Förpackningsinformation

Tung isolering levereras i helförslutna plastförpackningar på miljöpall. Vissa produkter levereras lösa på engångspall 1200 x 1200 mm med plasthuv eller som löst plastade paket. Plasten är av typ PE-LD.

Sortiment

Artikelnummer Beskrivning Bredd (mm) Längd (mm) Antal/paket m²/Pall m² /Paket Antal/Pall Type Leveranstid
82027 Tjocklek mm 5-20 600 1000 8 4,8 Lösa enheter 5 dagar
87218 Tjocklek mm 20-35 600 2000 1 1,2 Lösa enheter 5 dagar
87219 Tjocklek mm 35-50 600 2000 1 1,2 Lösa enheter 5 dagar
87232 Tjocklek mm 50-65 600 2000 1 1,2 Lösa enheter 5 dagar
87233 Tjocklek mm 65-80 600 2000 1 1,2 Lösa enheter 5 dagar
87224 Tjocklek mm 20-35 600 2000 100,8 84 Enheter på pall 5 dagar
87225 Tjocklek mm 35-50 600 2000 67,2 56 Enheter på pall 5 dagar
102518 Kombipall 20-35+35-50 mm (34+34 St/Pall) 600 2000 81,6 68 Enheter på pall 5 dagar
102526 Tjocklek mm 50-65 600 2000 48 40 Enheter på pall 5 dagar
102731 Tjocklek mm 65-80 600 2000 38,4 32 Enheter på pall 5 dagar

We can't find any results that match your search

Ladda ner
Back

documents

 

 

pdf
icon
Isolering av låglutande tak
Isolering av låglutande tak

pdf
icon
Spännvidder på trapetsplåt 2021
Spännvidder på trapetsplåt 2021

pdf
icon
BYGGVARUDEKLARATION BVD 3
BYGGVARUDEKLARATION BVD 3

pdf
icon
Etikettinformation
Etikettinformation

pdf
icon
Leverantörens bruksanvisning
Leverantörens bruksanvisning

pdf
icon
M1 Emissionscertifikat grupp 5
M1 Emissionscertifikat grupp 5

pdf
Back