Låglutande tak

Hardrock Takfall 1:40

ROCKWOOL HardRock takfall 1:40 är en styv och halvhård skiva tillverkad av obrännbar, fukt- och vattenavvisande stenull.
Back
Back

Tekniska egenskaper

Värmekonduktivitet λᴅ (W/m∙K) 0.039
Reaktion vid brandpåverkan Euroklass A2-s1,d0
Tjocklekstolerans T (klass) T2
Tjocklekstolerans (5-50 mm) T (klass) T2
Tjocklekstolerans (50-80 mm) T (klass) T2
Specifik värmekapacitet cₚ (J/kg∙K) 1030
Korttidsvattenabsorption WS (≤ 1,0 kg/m²) WS
Ångdiffusion MU1
Punktlast PL(5) (N) PL(5)500
Kompressionsstyrka CS(Y) (kPa) CS(10)40
Dimensionsstabilitet DS DS (70,90)
Mekaniska egenskaper Rekommenderad maximal permanent belastning: 5 kPa motsvarande 5 kN/m² eller ca. 500 kg/m²
Tillbaka
Tillbaka
Tillbaka
Tillbaka
Tillbaka
Tillbaka
Tillbaka
Tillbaka
Tillbaka
Tillbaka
Tillbaka
Tillbaka

Godkännande

Produktstandard EN 13162:2012+A1:2015
Prestandadeklaration DOP-000757/DOP-000758/DOP-000760
Intyg nr. 1073-CPR-137
Beskrivningskod (5-50 mm) MW-EN13162-T2-DS(70,90)-CS(10)60-PL(5)700-WS-MU1
Beskrivningskod (50-80 mm) MW-EN13162-T2-DS(70,90)-CS(10)40-PL(5)500-WS-MU1
KEYMARK certifieringsnummer 004-SDG-5-137
Anmält certifieringsorgan Danish Technological Institute Dancert A/S (1073)

Sortiment

Artikel nr. Modulbeskrvning kil Densitet (ca.) (ρ ≈) Längd Bredd Systemtjocklek m²/Paket m²/Pall styck/Pall Styck/Paket Försäljningsenhet
kg/m³ mm mm mm
82027 5 175 1000 600 5-20 4,8 8
87224 20 175 2000 600 20-35 100,8 84 Pall
87225 35 175 2000 600 35-50 67,2 56 Pall
102526 50 124 2000 600 50-65 48 40 Pall
102731 65 120 2000 600 65-80 38,4 32 Pall
87218 20 175 2000 600 20-35
87219 35 175 2000 600 35-50
87232 50 124 2000 600 50-65
87233 65 120 2000 600 65-80
102518 20+35 175 2000 600 20-50 81,6 68

We can't find any results that match your search

Ladda ner
Back

documents

 

 

pdf
icon
Isolering av låglutande tak
Isolering av låglutande tak

pdf
icon
BYGGVARUDEKLARATION BVD 3
BYGGVARUDEKLARATION BVD 3

pdf
icon
Etikettinformation
Etikettinformation

pdf
icon
Leverantörens bruksanvisning
Leverantörens bruksanvisning

pdf
Back