Det er mange gode grunner til å velge Flexi A-plate 34

- forbedret isolasjonsevne er bare en av dem!

Når vi nå introduserer Flexi A-plate 34, har vi selvfølgelig beholdt alle de unike egenskapene når det gjelder lydreduksjon, brann- og fuktmotstand, men isolasjonsevnen er forbedret til λ34. Det nye produktet har enda bedre formfasthet og spesielt god utfyllingsevne.

Enten du bygger nytt eller renoverer, gjør den lave lave lambdaverdi at du kan bygge med en slankere konstruksjon uten at det går på bekostning av den varmeisolerende evnen. Dermed får du både høy isolasjonseffekt og bedre arealutnyttelse.

Det får du med Flexi A-plate 34

  • bedre isolajonsevne
  • forbedret brannbeskyttelse
  • god lydreduksjon
  • optimal fuktbeskyttelse
  • bedre formfasthet
  • god utfyllingsevne
Brannsikkerhet
0

Steinull kan motstå temperaturer over 1000 °C

Isolasjonsevne
0

9% bedre isolasjonsevne

Holdbarhet
0

Egenskapene forblir uendret årtier etter årtier

Flexi A-plate 34 gir deg et godt resultatet

ROCKWOOL Flexi A-plate 34 er laget av ubrennbar, fukt- og vannavvisende steinull og har uttallige bruksområder og dimensjoner:

  • Isolering av nybygg, tilbygg eller ifm renovering
  • Isolering av vegger, himlinger, bjelkelag og skillevegger
  • Gir brannbeskyttelse, lydreduksjon og fuktbeskyttelse
  • Leveres i tykkelser fra 48 mm til 250 mm

I likhet med den velkjente Flexi A-plate, har den nye platen en fleksibel langside som tar opp variasjoner på inntil 20 mm i lysåpningen i bindingsverket. Dette gjør at utfyllingen blir tilnærmet perfekt.

Vårt nye produkt har selvfølgelig beholdt alle steinullens velkjente og unike egenskaper

01

Brannmotstand

ROCKWOOL isolasjon er laget av stein, og stein brenner ikke.Steinullen er ubrennbar og har et smeltepunkt på over 1000 °C.

02

Termiske egenskaper

ROCKWOOL isolasjon bidrar til et godt og stabilt inneklima hele året med redusert energiforbruk og mindre klimapåvirkning.

03

Lydegenskaper

Med ROCKWOOL isolasjon kan du skape stille miljøer. Steinullen bidrar til å redusere støyen - utendørs fra og fra andre rom og etasjer.

04

Holdbarhet

ROCKWOOL produktene endrer verken form eller kvalitet over tid og vil derfor opprettholde de samme gode egenskapene i hele byggets levetid.

05

Fuktavvisende

ROCKWOOL steinull er fukt- og vannavisende. Den er også diffusjonsåpen – noe som bidrar til å redusere risikoen for mugg og råte.