VVS

Lamellmatte 541

ROCKWOOL Lamellmatte består av lameller av ubrennbar fukt-og vannavvisende steinull, limt på en sterk armert og PE-belagt alufolie. Steinullens fiberretning er vinkelrett på alufoliens plan og gir et bøyelig produkt med god trykkstyrke.

Back
Back

Tekniske egenskaper & sortiment

Tekniske egenskaper
λ-verdi, beregning λ(Tm) = (4,057 · 10-2) + (0,851 · 10-4 · tm) + (7,971 · 10-7 · t m2)  
Max servicetemp. 250 ºC EN 14706
Max anvendelsestemp. Ullside: 250 ºC

Alufolie: 80 ºC
 
Brannklasse A2-s1,d0 EN 13501-1
Dimensjonstoleranser T4 EN 822/EN 823
Betegnelseskode MW-EN-14303-T4-ST(+)250  
Fuktabsorpsjon Ca. 0,004 vol. % v.90 % RF  
Diffusjonstall Ca. 0,15 kg/GPa·m·s  
Dimensjonsstabilitet Lengdeutvidelseskoeffisient=0

Svinn(krymping)=0
 
Spesifikk varme 0,8 kJ/Kg ·K  
Produktsertifikat Sertifikat  
Sortiment
Type Lengde (mm) Bredde (mm) Tykkelse (mm) NRF nr. Stk. pr. pakke m2 pr. pakke m3 pr. pakke NOBB nr.
Løse enheter                
  10000 1000 20 9414556 1 10 0,25 51056354
  8000 1000 30 9415016 1 8 0,3 21358353
  5000 1000 40 9415023 1 5 0,25 10908036
  5000 1000 50 9415033 1 5 0,31 10908044
  4000 1000 60 9415043 1 4 0,3 10908051
  2500 1000 80 9415053 1 2,5 0,25 10908069
  2500 1000 100 9415056 1 2,5 0,31 11307998
  10000 1000 25 9415006 1 10 0,31 10908010

 

Helse og miljø

ROCKWOOL steinull produseres etter retningslinjer gitt i EU-direktiv 97/69/EC av 5. desember 1997, slik at steinullen er nullklassifisert med hensyn til mulig kreftfare.

AS ROCKWOOL har miljøstyringssystem sertifisert etter ISO 14001.

 

Kvalitetssikring

AS ROCKWOOL har et kvalitetsstyringssystem, som er sertifisert i NS-EN ISO 9001. Produktet er CE-merket i henhold til NS-EN 14303. Produktet er underlagt produkt og produksjonskontroll inkludert løpende kontrollprøving utført av Dancert ihht.NS- EN 14303.

Isoleringsevne λ-verdi EN 12667/EN 12939
t<sub>m</sub> °C 10 50 100 150
mW/m·K 38 47 59 75
Tilbake
λ-verdi, beregning λ(Tm) = (4,057 · 10-2) + (0,851 · 10-4 · tm) + (7,971 · 10-7 · t m2)  
Max servicetemp. 250 ºC EN 14706
Max anvendelsestemp. Ullside: 250 ºC

Alufolie: 80 ºC
 
Brannklasse A2-s1,d0 EN 13501-1
Dimensjonstoleranser T4 EN 822/EN 823
Betegnelseskode MW-EN-14303-T4-ST(+)250  
Fuktabsorpsjon Ca. 0,004 vol. % v.90 % RF  
Diffusjonstall Ca. 0,15 kg/GPa·m·s  
Dimensjonsstabilitet Lengdeutvidelseskoeffisient=0

Svinn(krymping)=0
 
Spesifikk varme 0,8 kJ/Kg ·K  
Produktsertifikat Sertifikat  
Tilbake
Type Lengde (mm) Bredde (mm) Tykkelse (mm) NRF nr. Stk. pr. pakke m2 pr. pakke m3 pr. pakke NOBB nr.
Løse enheter                
  10000 1000 20 9414556 1 10 0,25 51056354
  8000 1000 30 9415016 1 8 0,3 21358353
  5000 1000 40 9415023 1 5 0,25 10908036
  5000 1000 50 9415033 1 5 0,31 10908044
  4000 1000 60 9415043 1 4 0,3 10908051
  2500 1000 80 9415053 1 2,5 0,25 10908069
  2500 1000 100 9415056 1 2,5 0,31 11307998
  10000 1000 25 9415006 1 10 0,31 10908010

 

Helse og miljø

ROCKWOOL steinull produseres etter retningslinjer gitt i EU-direktiv 97/69/EC av 5. desember 1997, slik at steinullen er nullklassifisert med hensyn til mulig kreftfare.

AS ROCKWOOL har miljøstyringssystem sertifisert etter ISO 14001.

 

Kvalitetssikring

AS ROCKWOOL har et kvalitetsstyringssystem, som er sertifisert i NS-EN ISO 9001. Produktet er CE-merket i henhold til NS-EN 14303. Produktet er underlagt produkt og produksjonskontroll inkludert løpende kontrollprøving utført av Dancert ihht.NS- EN 14303.

Tilbake
t<sub>m</sub> °C 10 50 100 150
mW/m·K 38 47 59 75
Back

documents

 

 

pdf
icon
Den lille VVS
Den lille VVS

pdf
Back