Product pictures, REDAir FLEX FP
Byggisolasjon

REDAir Flex FP

REDAir Flex FP (Friksjonsplate). For optimal friksjon mellom LVL-lekt og REDAir plate. Korrosjonsklasse C4 iht. ISO 12944-2. Metal DX51D AZ185MAC tykkelse 1,25 mm