Sikkerhet for håndverkere

Arbeider du som håndverker på en av våre ROCKWOOL fabrikker, skal du sette deg inn i våre sikkerhetsinstruksjoner. Se sikkerhetsinstruksjonsvideoen her.

Du skal, etter at du har sett videoen, bekrefte det!

Etterpå vil, både du og ROCKWOOL, motta en e-mail som en bekreftelse på at den er sett.

RW-Doense Production facility, Factory