Gjennomsiktig emballasje for økt resirkulering

4. april 2024

Som et ledd i arbeidet med å redusere klimaavtrykket, har isolasjonsprodusenten ROCKWOOL endret emballasjen. Noe som øker resirkuleringsmulighetene med 85% "Redusert klimapåvirkning er viktigere enn sterk profilering og vi er overbevist om at våre kunder er enige i det," kommenterer Christian Kofod, leder for bærekraft i ROCKWOOL Nordics.

ROCKWOOL sin rød-hvite emballasje har lenge vært et velkjent syn på byggeplasser rundt om i Norge, men det vil endre seg. Plastemballasjen er fornyet og vil fra nå av være transparent med kun 10 % trykk.

Hensikten med endringen er å redusere mengden innfarging i folien og dermed øke muligheten for å resirkulere emballasjen til produkter med et bredere bruksområde enn tidligere. ROCKWOOL oppnår nå RecuClass-klassifisering B, som betyr at emballasjen er kategorisert med 85 % resirkulerbarhet.

"Vi jobber målrettet for å redusere vår miljøpåvirkning og derfor er det naturlig at vi også gjør en innsats når det gjelder emballering av produktene våre", sier Christian Kofod.

Å bytte emballasje er en kompleks jobb hvor det stilles mange krav til både funksjon og kvalitet. "Muligheten for å gjenvinne plasten må ikke gå på bekostning av kravene som emballasjen skal oppfylle. Vi må fortsatt kunne sørge for at produktene kommer uskadd fram til kundene og at de kan holdes beskyttet på byggeplassen", forklarer Christian.

Derfor stiller ROCKWOOL høye krav til emballasjen, uansett om det er håndtering, transport eller klimaavtrykk. Basert på disse kravene har ROCKWOOL vært nøye med å utvikle en løsning som ikke bare er mer bærekraftig og resirkulerbar, men også holdbar og effektiv.

"Tiltaket er en videreføring av tidligere iverksatte tiltak på emballasjesiden, hvor ROCKWOOL blant annet har utviklet en tynnere folie for våre produkter samt redusert foliemengden rundt isolasjonsplatene med 25 %, takket være en ny kompresjonsteknologi", sier Christian.

Den gjennomsiktige emballasjen kan allerede sees på norske byggeplasser. Christian er nøye med å understreke at ROCKWOOL hele tiden jobber med nye utviklingsprosjekter, der den oppdaterte folien kun er en del.

"Bærekraftsarbeidet må aldri stoppe. Som produserende virksomhet er det alltid mer å gjøre for å redusere klimaavtrykket", avslutter Christian.

Les mer om ROCKWOOL gruppen sitt bærekraftsarbeid Bærekraft