Den effektive veien til enklere sertifisering er digital

1. juni 2023

ROCKWOOL har i samarbeid med Sweco utviklet et helt nytt digitalt verktøy som skal gjøre det enklere for prosjekterende og utførende å få tak i akkurat den dokumentasjonen som kreves i sertifiseringsprosessene for for eksempel BREEAM-NOR. På denne måten bidrar isolasjonsprodusenten til effektivisering i byggebransjen ved hjelp av økt digitalisering.

Kravene til dokumentasjon i et byggeprosjekt blir stadig høyere – ikke minst hvis du ønsker å oppnå utvidet miljø- eller inneklimasertifisering av bygget, som for eksempel BREEAM-NOR eller Svanemerket. I slike tilfeller kan det være tidkrevende og vanskelig å finne og samle sammen alle nødvendige filer i forbindelse med et prosjekt.

ROCKWOOL sin nye digitale dokumentasjonsassistent møter det problemet. I samarbeid med Sweco har steinullprodusenten kartlagt hvilken dokumentasjon som skal brukes for de konkrete sertifiseringene. Basert på dette er alle nødvendige filer samlet i den elektroniske dokumentasjonsassistenten, hvor du enkelt kan bygge og laste ned din egen dokumentasjonspakke basert på ønsket sertifiseringsordning.

Alt i én pakke
Bærekraftsingeniør Magnus Smith fra Sweco har vært med på å definere kriteriene for den nødvendig dokumentasjon, og han anslår at det digitale verktøyet vil spare tid for konsulenter og ingeniører i arbeidet med å få  sertifisert bygningene.

– Vi opplever et betydelig behov for lett tilgjengelig dokumentasjon vedr de mange sertifiseringsordningene som etter hvert har blitt en fast del av mange byggeprosjekter. Vi må ofte kontakte ulike forhandlere og produsenter, men dette verktøyet effektiviserer den prosessen, da du kan finne de riktige filene selv og laste dem ned i en enkelt pakke, sier Magnus Smith og fortsetter:

– Når det gjelder sertifiseringsordningene og LCA-kravene i forskriftene er det viktig å oppnå en helhetlig forståelse av de ulike tilgjengelige byggematerialene og deres klima- og miljøpåvirkning, slik at vi sikrer at vi sammenligner kriterier og tekniske egenskaper som brannklassifisering og isolasjonsevne en til en. Den oversikten får du i pakken som dokumentasjonsassistenten leverer. 

Digitalisering vil være alfa og omega for en effektiv grønn omstilling
Bærekraftssjef i ROCKWOOL Nordics Christian Kofod fremhever den generelle betydningen av digitale verktøy for effektiviseringen av byggebransjens grønne omstilling:

– I takt med de økte klimakravene må vi som næring bli mye mer effektive. Jo færre hender og jo flere dokumentasjonskrav, jo mer digitalisering trengs. Det brukes mye tid på å hente frem dokumentasjon, og det er dyrebar tid som kan brukes på mer verdiskapende måter andre steder i byggingen.

En annen viktig fordel, trekker han frem, med den nye dokumentasjonsassistenten er at du sikrer de mest oppdaterte dataene.

– Som materialprodusent går vi hele tiden inn og optimaliserer prosessene våre, og dette kan ha en positiv effekt på produktenes data. Med de nye klimakravene og sertifiseringskravene er det helt essensielt for våre kunder at de har data som er så oppdatert og nøyaktig som mulig. Og det har de alltid tilgjengelig i dokumentasjonsassistenten, avslutter Christian Kofod

For ytterligere informasjon, kontakt:
Håvard Sveahugen | Public Affairs & Sustainability Manager |AS ROCKWOOL 
Tlf. 99435953 | epost havard.sveahaugen@rockwool.com 

For ytterligere bildemateriale og koordinering av intervjuer, kontakt:
Helle Hessel | Kommunikasjonsrådgiver | Perfekt PR
Tlf. +45 3152 5542 | e-post helle@perfektapr.dk