ROCKWOOL tar initiativ til klimavennlig transport

4. oktober 2022

ROCKWOOL har en klar ambisjon om å ligge i front når det gjelder den grønne omstillingen. Nå tar isolasjonsprodusenten et nytt steg som bidrar til lavere CO2-utslipp i transportsektoren. To nye klimavennlige biogassbiler vil nå stå for 60 % av leveransene med ROCKWOOL isolasjon fra fabrikken i Moss til Oslo sentrum.

ROCKWOOL tar initiativ til klimavennlig transport

Hver dag transporteres det store mengder ROCKWOOL isolasjon fra fabrikken i Moss og til Oslo. I september ruller det ut to nye biogasslastebiler på veiene som skal stå for cirka 60 prosent av leveransen med isolasjon til ROCKWOOL sine kunder i Oslo sentrum. I løpet av et år tilsvarer dette en kjørelengde på ca 131 000 km, som nå vil skje med klimanøytralt biogass. Denne grønne transportsatsningen vil redusere CO2-utslippene betraktelig, og imøtekomme de stadig strengere kravene som stilles av Oslo kommune og av kundene.

Testing av nye klimavennlige løsninger

Reduksjon av CO2 fra varetransport er ikke et nytt fokus fra den globale steinullprodusenten, men snarere et konkret resultat av langsiktig arbeid med å gå over til klimavennlige transportløsninger.

– Vi har lenge jobbet med grønn transport, både i samarbeid med transportører og direkte med lastebilprodusenter som er i front på feltet. Nå har vi bestemt oss for å teste biogassløsningen. På denne måten blir vi klokere og får mer erfaring som vi kan bruke til å utvide satsingen til å omfatte mer av den nordiske transporten, sier Michael Rasmussen, logistikkdirektør i ROCKWOOL Nordics.

Rasmussen mener biogass for tungtransport er et veldig godt alternativet per i dag. Han fortsetter:

– Den grønne omstillingen i transportbransjen er vanskelig, og det er utfordrende å finne ut hvilken retning utviklingen går i fremtiden. Per i dag mener vi biogass er et veldig godt alternativ som vil bidra til en betraktelig CO2-reduksjon og utnyttelse av lokale avfallsressurser.

Det er ikke bare på veitransport at ROCKWOOL har omstilt seg for å redusere CO2-utslipp. De siste årene har ROCKWOOL gjort avgjørende endringer fra fossile til fornybare energikilder ved produksjonen i Moss og ved to fabrikker i Danmark. Til sammen har omstillingen redusert CO2-utslippene fra de nordiske fabrikkene med mer enn 70 % i 2021, sammenlignet med 1990.

Det stilles stadig strengere krav til klimavennlig transport   

Med omleggingen til biogass imøtekommer ROCKWOOL også de stadig strengere kravene fra Oslo kommune og andre samarbeidspartnere. Oslo kommune har et ambisiøst mål om reduksjon av klimagassutslipp og forbedring av lokal luftkvalitet i byen. Fra 1.1.2025 skal derfor alle leveranser som transporteres for Oslo kommune foretas ved hjelp av EL, hydrogen eller biogass.

ROCKWOOL sin gode samarbeidspartner Veidekke, stiller seg også meget positiv til det grønne initiativet. Entreprenørselskapet har flere byggeprosjekter i Oslo sentrum som fremover vil få isolasjonsprodukter transportert med biogass.

- Veidekke har et mål om å redusere 50 prosent av klimagassene innen 2030, både mht direkte og indirekte utslipp. For å nå disse målene er vi avhengig av å ha leverandører som viser initiativ til mer klimavennlige løsninger. ROCKWOOL viser at de tar den grønne omstillingen på alvor, både med fornybar energi på fabrikken i Moss og omlegging til biogass i transporten. Det gir også en god signaleffekt, sier Lars Evensen Paulsrud, miljøsjef i Veidekke Norge.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Torkel J. Wæringsaasen | Marketing Manager Norway | ROCKOOL Nordics
Tlf. (+47) 91 15 66 88 | E-mail torkel.weringsaasen@rockwool.com