ROCKWOOL konsernet er verdens ledende leverandør av innovative produkter og systemer basert på steinull, som forbedrer miljøet og livskvaliteten for millioner av mennesker.
Konsernet ROCKWOOL har en dedikert miljøpolitikk, og har forpliktet seg til i størst mulig omfang å redusere forbruk av ressurser og energi.

Kom i kontakt med teknisk service