Product picture, Rocktät Ångspärr, ROCKTETT Dampsperre, ROCKTETT Klimasystem, RaniMoBar Ångspärr
Byggisolasjon

ROCKTETT Dampsperre

ROCKTETT Dampsperre er en tradisjonell, diffusjonstett dampsperre med høy rivestyrke og fast diffusjonsmotstand (Z-verdi), som forhindrer at varm og fuktig luft fra boligen trenger ut i konstruksjonen ved diffusjon eller direkte luftstrømning.