Product pictures, REDAir MULTI FB Fixbeslag
Byggisolasjon

REDAir Multi FB

REDAir Multi FB er et festebeslag fremstilt av sort (RAL 9011) pulverlakkert ekstrudert aluminium. Beslaget har forborede skruehull og en klemme for å forenkle arbeidet ved montering av REDAir Multi TP. REDAir Multi FB overfører de vertikale egenlastene fra fasadekledningen og de horisontale vindlastene til den bakenforliggende konstruksjonen.