Den vanligaste användningen av funktionella tak är att installera solpaneler. Kombinationen av ökade energipriser, minskad investeringskostnad och ökad effektivitet gör att solceller är ett effektivt nyttjande av platta tak. När man planerar för en solpanelsinstallation är det flera faktorer som behöver beaktas.

Brand

På alla tak ska man beakta brandrisken men tak med solpaneler behöver behandlas med extra försiktighet. Solpanelerna medför en ökad brandrisk och kan leda till att isoleringen utsätts för högre temperaturer och ett snabbare brandförlopp än vid en vanlig takbrand.

Därför rekommenderar ROCKWOOL att alla tak där det planeras för eller finns en möjlighet att man i framtiden installerar solpaneler utförs med obrännbar isolering. Detta minskar risken för att en brand sprider sig till andra delar av byggnaden. ROCKWOOLs takisolering är klassad som obrännbar A2,s1-d0.

Laster, tryckhållfasthet och deformation

En solpanelsanläggning medför en extra belastning på takisoleringen och tätskiktet då anläggningen vanligtvis står på relativt små fötter. Normalt accepteras 2% deformation under 25 år för att inte riskera att isoleringen eller tätskiktet tar skada. Vid dimensionering av solpanelsanläggningar är det viktigt att utöver diskussioner med ROCKWOOL även samordna med solpanelsleverantören, membranleverantören och takläggaren för att säkerställa att lösningarna blir hållbara. ROCKWOOL erbjuder flera olika isoleringslösningar för att du ska hitta en produkt som passar just dina behov.

För tak med solpanelsanläggningar rekommenderar ROCKWOOL generellt att man använder produkter från vårt Dura sortiment. En produktserie framtagen för att användas i kombination med solpaneler som klarar belastningen från de flesta standardlösningarna. Duraprodukterna är klassificerad som obrännbar, A2, s1-d0 som samtliga ROCKWOOLS takisoleringsprodukter.

I tabellen nedan redovisar vi hur mycket belastning våra olika taklösningar klarar för att du ska kunna välja rätt produkt för ditt projekt.

 

Isoleringslösning Kompressions-
styrka (EN826), CS(10)
Punktlast  (EN12430) PL(5) Största permanenta
last*
Toprock Terrace System 175 kPa 2000 N 82 kPa
Toprock Dura System ** 60 kPa 700 N 28,1 kPa
Toprock System/Toprock CTF System** 25 kPa 700 N 11,7 kPa
Dura 1:40, Dura Underlay med Takboard som översta skikt 60 kPa 700 N 28,1 kPa
Kombinationslösning: Underlag Energy, Stålunderlag Energy, Hardrock takfall, Hardrock Energy, Fallränna TF. Med Takboard som översta skikt 25 kPa 700 N 7,8 kPa

Se vilket isoleringssytem du ska välja beroende på solpanelsfotstorlek:

Isoleringslösning (kompression) Belastningsareal 0,175 x 0,175 m Belastningsareal  0,25 x 0,25 m Belasningsareal 0,35 x 0,35 m Belastningsareal    1 x 0,1 m
Toprock Dura System, Dura Underlay och Dura 1:40 (60 kPa) 85 kg 175 kg 344 kg 281 kg
Toprock System & Toprock CTF System (25 kPa) 35 kg 73 kg 143 kg 117 kg
Underlag Energy & Fall isolering + Toprock Takboard (25 kPa) 23 kg 48 kg  95 kg 78 kg

* Belastningsarealen ska vara minst 0,03 m2. Belastningspunkter kan vara fyrkantiga, runda eller avlånga, så länge de uppfyller nedanstående krav:

  • Avstånd mellan två belastningspunkter måste vara minst 2x den totala isoleringstjockleken eller minst 300 mm, mätt från kant på fot till kant på fot.
  • Belastningsarealen ska vara minst 100 mm per sida eller Ø200 mm.

** Ska du lägga Toprock Dura eller Toprock System på trapetsplåt behöver du i botten av isoleringslösningen lägga vår isoleringsskiva Duo Energy.

  • Isoleringen monteras enligt gällande monteringsanvisningar från ROCKWOOL
  • Översta isoleringslagret utförs så långt det är möjligt med hela skivor
  • Det inte finns någon inbyggd fukt i isoleringen
  • Isoleringen läggs på ett stabilt underlag och inte på gammal isolering eller material med okänd hållfasthet
  • Skarpa kanter och hörn mot membranet undviks så långt det är möjligt. Vid belastningspunkter läggs eventuellt ett extra lager membran.

 

Begreppsförklaring

CS(10) beskriver produktens hållfasthet vid 10% tjockleksdeformation. Detta innebär att en produkt med en CS(10) = 30 kPa deformerar 10 % av tjockleken under en korttidsbelastning på 30 kPa. Denna siffra har liten användning i praktiken, men används för att jämföra olika produkter. En produkt med CS(10) = 60 kPa är ungefär dubbelt så stark som en produkt med värdet 30 kPa

PL(5) beskriver produktens motståndskraft mot punktlast, vid 5 mm deformation. Detta innebär att en produkt med en PL(5) = 700 N deformeras 5 mm under en belastning på 700 N på en yta av 50 cm². Detta har få tillämpningar i praktiken. Använd ovanstående rekommendationer för punktbelastning istället.

kPa eller Kilo Pascal används ofta, men det är inte ovanligt att stöta på kN/m² eller Kilo Newton per. kvadratmeter. Omvandlingen mellan dessa är 1:1, det vill säga 5 kPa = 5 kN/m². För snabb ungefärlig omräkning till kg kan man multiplicera med en faktor på 100. Så 5 kPa = 5 kN/m² ≈ 500 kg/m².

Från
0

Alla nya offentliga och kommersiella byggnader med över 250 m2 tak

Från
0

Kravet ska gälla alla befintliga byggnader inom samma kategori

Från
0

Kravet ska gälla alla nya bostäder

Dura produkter

Flera lösningar