Het brandgedrag van gevels moet niet onderschat worden

Een brand breidt zich tegenwoordig 5 tot 10 keer sneller uit dan in 1950.¹ Hierdoor hangt de veiligheid van bewoners en eerstehulpverleners sterk af van het gedrag van het gebouw tijdens een brand.

Als het vuur zich via de gevel uitbreidt naar de rest van het gebouw, lopen degenen die achterblijven gevaar. Als zij de vluchtroutes gaan gebruiken, kan dit het bluswerk en reddingswerk van de brandweer via dezelfde routes bemoeilijken. Door het bekleden van gebouwen met brandbare materialen, riskeer je nu juist dat dit gebeurt.
Firefighter, fire, smoke

Lees ook deze artikelen rondom brandveiligheid