Warm of koud water moet vaak een behoorlijk lange weg afleggen door een gebouw, afhankelijk van de grootte van het gebouw of de faciliteit. Het niet isoleren van leidingen kan negatieve consequenties hebben. Zeker wanneer de leidingen door ruimtes lopen met aanzienlijke verschillen in omgevingstemperatuur. Niet-geïsoleerde leidingen kunnen hierdoor opwarmen of afkoelen.

Waarom leidingen isoleren?

Afhankelijk van of leidingen warm, koud of afvoerwater transporteren, vervult isolatie verschillende functies.

  • Bij verwarmings- en warmwaterleidingen vermindert isolatie de warmteverliezen op de weg tussen de verwarmingsinstallatie en radiatoren of tussen de ketel en het tappunt.
  • Isolatie van koude en koelwaterleidingen zorgt ervoor dat het water niet opwarmt en dat er geen condens op de leidingen ontstaat.
  • Afvoerbuizen.

Rotswol leidingisolatie vermindert het energieverbruik van koel- of verwarmingssystemen, ongeacht het type leiding. De temperatuur van het water in de leiding blijft op peil en de energie-efficiëntie van het systeem verbetert aanzienlijk doordat er minder energie voor opwarming of afkoeling benodigd is.

Een tweede belangrijk aspect van buisisolatie is geluidsisolatie. Gebouwinstallatiesystemen kunnen een belangrijke rol spelen bij de voortplanting van geluid in gebouwen. Leidingen en installaties kunnen zorgen voor de nodige geluidsoverlast. Ook hier biedt leidingisolatie uitkomst: dankzij de uitstekende geluidsabsorberende kwaliteiten van rotswol wordt niet alleen het thermische, maar ook het akoestisch comfort in het gebouw sterk verbeterd met ROCKWOOL HVAC isolatie.

Leidingen en met name leidingdoorvoeringen vormen een risico bij brand. Bij het plannen en uitvoeren van leidingen spelen brandveiligheidsnormen een steeds belangrijkere rol.

Met ROCKWOOL leidingisolatie kies je voor zekerheid, ondersteuning bij planning en uitvoering en voor isolatie die voldoet aan wettelijke normen en eisen.

Voordelen ROCKWOOL buisisolatie:

  • Reductie van warmte- en/of koude-verlies
  • Minder energieverbruik
  • Goed accumulerend vermogen
  • Lagere CO2 uitstoot
  • Verhoogd akoestisch comfort
  • Brandveiligheid (EUROCLASS A1/A2-s1,d0 volgens EN 13501-1)
  • Makkelijk en snel te verwerken

Leidingisolatie toepassingen

HVAC, technische isolatie, segmentfoto, TECLIT, ROCKWOOL 810, nl, vl, fr

De uitdaging

Gebouweigenaar OVG Real Estate wilde graag een ‘very good’ BREEAM-certificering voor MM25 behalen. De isolatie moest dus aan hoge thermische eisen voldoen. Daarnaast was ook brandveiligheid een belangrijke voorwaarde. Zowel voor de plafondinstallaties alsook in de schachten.

mm25, teclit, rockwool 810, hvac, fp

De oplossing

De warme leidingen werden geïsoleerd met ROCKWOOL 810, de koude leidingen met ROCKWOOL Teclit. Alle buizen – ook de hele grote in de technische ruimtes – konden probleemloos en zonder naden en kieren (dus zonder koudebruggen) bekleed worden. De isolatie was snel een makkelijk aan te brengen. Materiaalverlies trad nauwelijks op en er was weinig afval. Mede dankzij het verwerkingsgemak van de isolatie ging het bevestigen van de installatie aan het plafond drie keer sneller dan verwacht.

mm25, teclit, rockwool 810, hvac, fp

Kennis & Advies

Veelgestelde vragen

Wat is de beste buisisolatie voor verwarmings- en warmwaterleidingen?
Wat is het nut van buisisolatie?
Welke warmtereductie kan er worden behaald met ROCKWOOL HVAC isolatie?
Hoe moet ik een bocht isoleren?
Hoe isoleer je verwarmingsbuizen?
Moeten koud waterleidingen ook worden geïsoleerd?
Op welke soort leidingen kan het Teclit systeem toegepast worden?
Mag ROCKWOOL 810 toegepast worden bij het isoleren van koudeleidingen?
Waarin verschilt de montage van het Teclit systeem ten opzicht van andere isolatiesystemen?

Downloads

 

 

0 selected files

Neem contact met ons op

Bekijk ook deze toepassingen