Nieuwe brandwetgeving voor gevels per 1 juli 2022 van kracht

Per 1 juli 2022 wordt de herziene versie van het Koninklijk Besluit (KB) omtrent brandveiligheid van kracht. Het vernieuwde KB zal zowel aangescherpte als nieuwe regels bevatten. Met name brandvoortplanting via gevels is een belangrijk thema. Het reglement hieromtrent is uitgebreid en verduidelijkt. Het nieuwe besluit heeft implicaties voor de manier waarop er voortaan gebouwd gaat worden.

hoog gebouw, middelhoog gebouw, laag gebouw,

ROCKWOOL rotswol: buitengewoon brandveilig

Gemaakt van het vulkanisch gesteente basalt, verdraagt rotswol extreem hoge temperaturen - tot ver boven de 1.000°C. ROCKWOOL rotswol heeft dan ook de classificatie A1 binnen de EUROCLASS schaal. Het veroorzaakt bovendien nauwelijks of geen rook en toxische gassen en veroorzaakt geen brandende druppels. De rotswol oplossingen presteren dan ook uitstekend op de kwaliteiten:

  • Onbrandbaarheid
  • Brandwerendheid
  • Beperking van branduitbreiding
  • Beperking van rookverspreiding
Production line, ROCKWOOL insulation

Bekijk ook deze artikelen