© Martin Hill
icon, 7 strenghts of stone, white on red background, for website, stärken von steinwolle, weiß auf rot, circularity, ökologie, germany

ROCKWOOL rotswol: van nature circulair

De bouwsector verbruikt jaarlijks 42 miljard ton aan primaire grondstoffen en produceert een derde van het wereldwijde afval. Om klimaatverandering en uitputting van de aarde tegen te gaan en tegelijkertijd groei en welvaart en de realisatie van benodigde infrastructuur te waarborgen, moeten we naar een circulaire bouweconomie overschakelen.

In de circulaire economie is afval geen afval, maar een waardevolle grondstof die geregenereerd of hergebruikt kan worden tot iets nieuws. België aarzelt niet als het gaat om het stellen van ambities: het heeft als doel om in 2030 de belangrijkste Europese aanjager te zijn op het vlak van circulaire economie. In aanloop naar 2030 heeft de federale overheid een plan met 21 maatregelen gelanceerd om haar doelen werkelijkheid te maken.

Onze rotswol producten passen perfect in een circulaire economie. 

De kracht van rotswol

Bekijk ook

Ook interessant