Brandveiligheid

1 januari 1

De vuistregels

Het Koninklijk Besluit (KB) tot vaststelling van de Basisnormen bepaalt de minimum voorwaarden waaraan het ontwerp, de bouw en inrichting van gebouwen moet voldoen. Andere reglementen vullen de Basisnormen aan: Reglementen van de Vlaamse en Waalse regering, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Duitstalige gemeenschap, de NBN, de Arab en nieuwe ontwerpen. De ROCKWOOL brochure ‘Vuistregels brandveiligheid’ biedt op hoofdlijnen inzicht in de Belgische reglementeringen.

De Basisnormen van het Koninklijk Besluit (KB) hebben een verplichtend karakter en zijn van toepassing op woningen, kantoren, logies, gezondheidszorg, scholen, winkels, industriegebouwen en opslagloodsen. Het KB geldt voor nieuwe gebouwen en voor de uitbreiding van bestaande gebouwen, maar beperkt zich tot het gedeelte van de uitbreiding. Industriegebouwen, kleine gebouwen (oppervlakte ≤ 100 m2 en maximaal 2 bouwlagen) en ééngezinswoningen vallen niet onder het toepassingsgebied van het KB.

Het ene gebouw is het andere niet. Zo gelden voor gebouwen met een woonfunctie andere regels dan voor gebouwen met een zorgfunctie (ziekenhuizen, rustoorden), scholen of industriegebouwen. In de brochure Vuistregels brandveiligheid worden de eisen voor de volgende gebouwfuncties toegelicht:

  • Gebouwen algemeen, kantoor- en woongebouwen – België
  • Hotels – België
  • Ziekenhuizen – België
  • Rustoorden – Vlaanderen en Brussel
  • Rustoorden – Wallonië en Duitstalige gemeenschap
  • Schoolgebouwen – België
  • Winkels – België
  • Industriegebouwen en opslagloodsen – België
steenwol, brochure, vuistregels

Lees ook deze artikelen