Gebouwinstallatiesystemen dienen om het comfort in alle soorten gebouwen te verbeteren - van industriële gebouwen tot openbare voorzieningen tot woongebouwen. De ventilatie en airconditioning van deze gebouwen gaat vaak gepaard met een hoog energieverbruik.

Omdat de luchtkanalen en ventilatiekanalen soms grote afstanden afleggen en ook door onverwarmde of niet-gekoelde ruimtes lopen, kunnen er bij geen of onvoldoende isolatie ongewenste temperatuurstijging of warmteverliezen optreden.

Efficiënte isolatie van ronde en rechthoekige luchtkanalen en ventilatiebuizen kan het verbruik aanzienlijk verminderen en dus zowel de bedrijfskosten als de negatieve impact op milieu en klimaat verlagen.

ROCKWOOL isolatieoplossingen gemaakt van onbrandbare rotswol verbeteren bovendien de brandveiligheid van lucht- en ventilatiekanalen.

Waarom een leiding of luchtkanaal isoleren?

Veel luchtkanalen lopen door onverwarmde ruimtes, bijvoorbeeld door technische ruimtes of over het dak. Via slecht of niet-geïsoleerde ventilatie- en luchtkanalen kan veel warmte verloren gaan. Andersom geldt dat koude lucht onnodig opwarmt in ventilatiekanalen die door verwarmde of warmere ruimtes lopen. Thermische isolatie van deze elementen kan een aanzienlijke energiebesparing opleveren. Bovendien vermindert de CO2-uitstoot van een gebouw.
Behalve rendementsverlies en energieverspilling kunnen er ook problemen met condensvorming, schimmel en een slechte kwaliteit van de binnenlucht ontstaan. Door isolatie van luchtkanalen en ventilatiekanalen wordt condensvorming voorkomen, waardoor schimmels geen kans krijgen. Voor situaties waarin er condensatie kan optreden, bieden wij het Teclit-systeem aan.
Gebouwinstallatiesystemen kunnen een belangrijke rol spelen bij de voortplanting van geluid in gebouwen. Isolatie van lucht- en ventilatiekanalen vermindert geluidsoverlast bij installatie- en ventilatiesystemen. Bovendien verhoogt het isoleren van luchtkanalen de levensduur van systemen, doordat deze niet onnodig hard hoeven te werken.

Brandveiligheid
Luchtkanalen vormen een risico bij branduitbreiding. Bij het plannen en uitvoeren van luchtkanalen spelen naast stromings- en ventilatie eisen, ook brandveiligheidsnormen een steeds belangrijkere rol.

Voordelen ROCKWOOL isolatie voor luchtkanalen:

  • Minder warmteverlies
  • Minder energieverbruik
  • Langere levensduur van installaties
  • Lagere CO2 uitstoot
  • Verhoogd akoestisch comfort
  • Brandveiligheid (EUROCLASS A1/ A2-s1,d0 volgens EN 13501-1)
  • Makkelijk en snel te verwerken

Veelgestelde vragen

Waarom luchtkanalen en ventilatiekanalen isoleren?
Wat te doen bij condensatiegevaar?

Downloads

Neem contact met ons op

Bekijk ook deze toepassingen