Gedragscode voor de ROCKWOOL Group

Bij de ROCKWOOL Group zijn we toegewijd om ons ethisch te gedragen bij alles wat we doen. Het is een verbintenis die we aangaan met elkaar, met onze klanten en de samenleving. Met dit in gedachten heeft de Integriteitscommissie een Gedragscode ontwikkeld die als kompas dient om ons als individu en als organisatie te begeleiden bij het bereiken van onze zakelijke doelstellingen op de lange termijn.

Onze Gedragscode legt de betekenis van “integriteit” en onze waarden bij de ROCKWOOL Group uit. Voor ons betekent integriteit eerlijk zijn en sterke morele principes hanteren. Integriteit is ingebed in de geschiedenis van de ROCKWOOL Group en vormt een hoeksteen van de ROCKWOOL Way van zaken doen. Ambitieuze, competente medewerkers die zich integer gedragen, zijn zaken die het voor de Group mogelijk maken om zakelijk succes op de lange termijn te behalen.

Fiscaal beleid voor de ROCKWOOL Group

In alle belastingaangelegenheden passen we dezelfde waarden en integriteit toe door ervoor te zorgen dat de normale werking van de Group onze primaire focus is, en in alle landen waar we zaken doen, leven we alle relevante belastingwetten en internationale voorschriften en praktijken na. inclusief OESO-richtlijnen.