Public Affairs Manager med spesialisering i bærekraft

Norway
11 November 2021
Apply
Konsernet ROCKWOOL er verdens ledende leverandør av produkter og løsninger basert på steinull.

AS ROCKWOOL er et heleid norsk datterselskap av ROCKWOOL International A/S, verdens største steinullprodusent med salgskontor i over 35 land, og 28 steinullfabrikker og 11 andre steinullrelaterte fabrikker i 17 land. Konsernet har ca. 12 000 ansatte, og produktene markedsføres over hele verden. I Norge har ca. 230 ansatte, som omfatter administrasjonen i Oslo, salgsapparatet, og to fabrikker lokalisert i Moss og Trondheim

AS ROCKWOOL er sertifisert er etter kvalitetsstandarden ISO 9001. og miljøstandarden ISO 14001.

Konsernets forretningsgrunnlag er å sikre at våre aktiviteter totalt sett har en positiv innflytelse på mennesker og miljø. Det primære formål med ROCKWOOL isolasjonsprodukter er å isolere mot varme, kulde, brann og lyd.

Stillingen har ansvaret for det strategiske og operasjonelle arbeidet med å ivareta ROCKWOOL sine interesser i relasjon til myndigheter og andre viktige aktører i byggemarkedet. Stillingen skal styrke ROCKWOOL sin posisjon i Norge som en aktiv og anerkjent aktør – både i offentlige og private miljøer og har stor fokus på bærekraft.

Bærekraft må forstås i bred forstand innen tematikken klima, miljø, energibruk, energieffektivitet, sirkulærøkonomi og helserelaterte spørsmål. Den vi søker har derfor gode relasjonelle ferdigheter og samarbeidsevner. Du vil være synlig i markedet, blant bedrifter, ved seminarer og på konferanser der faget er tema. Du har gode kommunikasjonsevner og trives i en selvstendig rolle. Du har erfaring fra større internasjonale bedrifter.

Sentrale oppgaver tilknyttet stillingen:
 

Public Affairs

 • Opprettholde og utvikle kontakten med normgivende og opinionsdannende myndigheter og organisasjoner og fagmiljøer
 • Delta i utviklingsprosjekter for nye normer og standarder
 • Videreutvikle og bygge nettverk med foreninger, bransjeorganisasjoner og fagmiljøer for å styrke ROCKWOOL sin ledende posisjon i markedet
 • Delta i interne og eksterne prosjekter som bidrar til positiv PR, posisjonering og utvikling
 • Styrke kontakten med media og nøkkelpersoner gjennom informasjon som har samfunnsmessig betydning og interesse
 • I samarbeid med ledelsen, sørge for at aktiviteter er forankret i selskapets planer og målsettinger.
   

Bærekraft

 • Drive vår norske kommersielle strategi basert på detaljerte analyser av markedstrender, kundenes behov og ROCKWOOL sine muligheter
 • Identifisere hvordan ROCKWOOL kan bidra med å utvikle standarder og forskrifter innen bærekraft.
 • Videreutvikle kommersielle konsepter som f. eks  EPD, LCA og sirkulærøkonomi
 • Rådgi og støtte kunder og kollegaer innenfor fagfeltet.
 • Skape gode relasjoner og kontakt med eksterne samarbeidspartnere
 • Oversette komplekse data og sertifikasjoner til kommersielt språk som f. eks eksterne og interne fagartikler
 • Medlem av nettverk og komiteer for å fremme våre strategier.
 • Samarbeide med andre ROCKWOOL selskaper og ROCKWOOL International.

FAGLIGE KOMPETANSER (UTDANNELSE & ERFARING)

 • Du forstår og har evnen til å jobbe med LCA analyser for bygninger  
 • Har kunnskap om sertifiseringsordninger på det nordiske markedet.  
 • Minimum 5 år relevant erfaring
 • Høyere utdanning innen Public Affairs og eller bærekraft
 • Analytisk, strukturert og gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner
 • Oppdatert på og glødende interessert i bærekraft

Hva vi tilbyr

Vi tilbyr en selvstendig rolle samtidig som du er medlem av et sterkt nordisk team med hovedfokus på bærekraftig utvikling. Du vil være en del av vår spennende reise der du vil lede og påvirke hvordan ROCKWOOL Norge løfter bærekraft inn i neste fase.

Søknadsfristen er 12. desember.

Ved spørsmål om stillingen ta kontakt med Administrerende Direktør Stig Morten Engen # 993 67 674 eller HR Manager Monica Vail # 952 81 554

Apply

Areas Of Interest

Countries

Brands

We can't find any results that match your search

Operations & Production
Denmark
ROCKWOOL Firesafe Insulation
View post
Operations & Production
Norway
ROCKWOOL Firesafe Insulation
View post
Sourcing, Procurement & Purchasing
Denmark
ROCKWOOL Group
View post
Information Technology
Poland
ROCKWOOL Group
View post
Information Technology
Denmark
ROCKWOOL Group
View post
Sourcing, Procurement & Purchasing
Denmark
ROCKWOOL Group
View post
Operations & Production
Denmark
ROCKWOOL Firesafe Insulation
View post
Sales & Key Account Management
Malaysia
ROCKWOOL Firesafe Insulation
View post
Human Resources
United Kingdom
ROCKWOOL Firesafe Insulation
View post
Information Technology
Denmark
ROCKWOOL Group
View post
Load more