Gehele bouwketen is nodig voor circulair bouwen

24 januari 2020

Circulair bouwen gaat over veel meer dan recycling en hergebruik en het voorkomen van afval. Belangrijk is dat grondstoffen in de productketen blijven en daarvoor zijn alle partijen in de bouw noodzakelijk. Fabrikanten moeten hun producten innoveren, maar de gehele bouwketen moet ervoor zorgen dat inzameling en hergebruik ook daadwerkelijk gaat gebeuren.

Die gezamenlijke verantwoordelijkheid kwam sterk naar voren in het webinar ‘Handvatten voor circulair bouwen’ dat ROCKWOOL hield in samenwerking met Eisma Bouwmedia. ROCKWOOL zelf gebruikt al jaren gerecyclede rotswol als secundaire grondstof voor de productie van nieuwe rotswol. Dat hergebruik is onbeperkt, maar de keten moet er dan wel voor zorgen dat de rotswol ook daadwerkelijk wordt ingezameld. Om dat te vergemakkelijken heeft ROCKWOOL met Renewi de Rockcyle service opgezet.

Voor veel partijen in de bouw is circulariteit nog een vaag begrip, zo bleek uit een poll onder de kijkers van het webinar. Jacqueline Cramer, hoogleraar duurzaam innoveren aan de Universiteit van Utrecht, verduidelijkte dit begrip met haar 10R-model. De hoogste stap van circulariteit is Refuse: het niet gebruiken van materialen. Daarna volgen Reduce en Redesign. Reduce kan bijvoorbeeld zijn het weglaten van overbodige materialen. In beton zou bijvoorbeeld minder cement kunnen worden gebruikt dan nu het geval is. Ook zouden geopolymeren het cement kunnen vervangen. Vervolgens zijn er verschillende manieren voor hergebruik, zoals Repair en Refurbish.