Hoe wordt rotswol gemaakt?

Het productieproces in de ROCKWOOL fabrieken is vergelijkbaar met de natuurlijke activiteit die plaatsvindt in een vulkaan.

Briketten

ROCKWOOL beschikt al sinds 1992 over een eigen recyclagefabriek. Hier worden rotswolresten uit eigen fabriek en van bouwwerven tot briketten geperst om vervolgens te worden hergebruikt als secundaire grondstof voor de productie van nieuwe hoogwaardige rotswol producten.

Bij de productie van de briketten worden diverse interne en externe reststromen ingezet: rotswolresten, restafval uit andere industrieën, metaalslakken, restafval uit de aluminiumindustrie, energiecentrales, afvalwater en zaag- en schuurstof van de Rockpanel fabriek. Het unieke van rotswol is dat het oneindig kan worden gerecycleerd met behoud van de oorspronkelijke kwaliteit.

RW-Doense Production facility, Factory

Ontdek onze merken