I henhold til ROCKWOOL A/S' vedtægter har aktionærer i ROCKWOOL ret til - på visse betingelser - at omregistrere A-aktier til B-aktier i forholdet 1:1 (dvs. en A-aktie til en B-aktie).

Omregistrering af A-aktier til B-aktier er frivillig og finder kun sted efter anmodning fra den enkelte aktionær. Anmodningen skal angive det antal A-aktier, som aktionæren ønsker omregistreret. Aktionærerne vil kunne anmode om omregistrering fire gange om året i perioder på 10 hverdage efter offentliggørelsen af henholdsvis selskabets årsrapport, halvårsrapport og delårsrapporter. 

Omregistreringer vil blive gennemført efter udløbet af de nævnte perioder. Omregistreringer vil finde sted i forholdet 1:1 (dvs. en A-aktie til en B-aktie), og der vil ikke blive betalt kompensation for eventuelle forskelle i aktiekursen på aktieklasserne.

For at anmode om omregistrering skal du udfylde Omregistreringsblanketten og indsende den til dit depotførende institution, dvs. det pengeinstitut, hvor du har dine ROCKWOOL A-aktier (for de fleste aktionærer vil dette være en bank). Omregistreringsblanketten skal være det depotførende institut i hænde senest 10 hverdage efter offentliggørelsen af den pågældende finansielle rapport. Blanketten skal være selskabets aktieudstedende institut i hænde senest kl. 12:00 på anden hverdag efter udløbet af ovennævnte frist. Selskabet bemærker, at de danske skattemyndigheder i henhold til et bindende svar, som selskabet har modtaget, har konkluderet, at en omregistrering vil udgøre en skattepligtig begivenhed for aktionæren. De skattemæssige konsekvenser af omregistreringen for den aktionær, der anmoder om omregistrering, er selskabet uvedkommende.

ROCKWOOL vil gennemføre berettigede omregistreringer uden unødig ophold efter udløbet af hver omregistreringsperiode og foretage de nødvendige registreringer hos Erhvervsstyrelsen, Euronext Securities og Nasdaq Copenhagen. Du kan finde yderligere oplysninger om omregistreringsprocessen i nedenstående FAQ med ofte stillede spørgsmål.

Bemærk venligst, at selskabet har ret til midlertidigt at suspendere og/eller begrænse omregistreringer, herunder ved at begrænse antallet af aktier, der kan omregistreres. Sådanne begrænsninger vil blive offentliggjort i en selskabsmeddelelse. Bemærk også, at selskabet inden for rammerne af vedtægterne frit kan ændre vilkårene og betingelserne for omregistrering.

Ofte stillede spørgsmål

1. Hvad er konsekvenserne af en omregistrering?
2. Hvordan omregistrerer jeg mine A-aktier til B-aktier?
3. Kan jeg indsende en anmodning om omregistrering direkte til ROCKWOOL?
4. Hvad koster det at omregistrere A-aktier til B-aktier?
5. Hvor lang tid tager omregistreringen?
6. Hvad nu hvis jeg ombestemmer mig?
7. Hvad er de skattemæssige konsekvenser af at omregistrere A-aktier til B-aktier?
Thomas Harder, Director of Group Treasury & Investor Relations

Thomas Harder

Director,
Group Treasury & Investor Relations, ROCKWOOL Group

Læs mere