Прилагайки 7-те силни страни на камъка във всичко, което правим, нашето предизвикателство е да изградим дългосрочно устойчиви сгради, които могат да подкрепят нашите жизнени потребности сега и в бъдеще.

Знаете ли че?

Една сграда струва средно пет пъти повече, за да се управлява и поддържа, отколкото да се построи.

Video thumbnail 7sos landing pages

Вижте останалите тестове на Rockwool