Кодекс за поведение в ROCKWOOL Group

В ROCKWOOL Group се ангажираме да се държим етично във всичко, което правим. Това е ангажимент, който поемаме един към друг, към нашите клиенти и обществото. Имайки това предвид, Комитетът за почтеност разработи Кодекс за поведение, който да служи като компас и да ни насочва като личности и като организация към постигане на дългосрочните ни бизнес цели.

Нашият Кодекс за поведение обяснява значението на „почтеността“ и ценностите в ROCKWOOL Group. За нас почтеността означава да бъдем честни и да имаме силни морални принципи. Почтеността е заложена в историята на ROCKWOOL Group и представлява крайъгълен камък в начина, по който правим бизнес в ROCKWOOL. Амбициозните, компетентни служители, които се държат почтено, позволяват на Групата да постигне дългосрочен бизнес успех.

 

Данъчна политика на ROCKWOOL Group

По всички данъчни въпроси прилагаме едни и същи ценности и почтеност, поставяйки основният фокус върху обичайната дейност на ROCKWOOL Group, а във всички държави, в които работим, спазваме всички съответни данъчни закони, както и международните разпоредби и практики включително насоките на ОИСР.

 

{ }