Решенията за пожарна защита от ROCKWOOL могат да забавят разпространението на огъня, да задържат пожара на едномясто и да спрат пламаците да се разпространят по-нататък.

Затова считаме, че устойчивата изолация от каменна вата е ключов компонент в създаването на пожароустойчиви сгради, тъй като нейните влакна са незапалими и могат да издържат на температури по-високи от 1,000°C.1

Открийте как пожароустойчивите продукти на ROCKWOOL могат да допринесат за повишаване на безопасността на обитателите в следващия ви проект.

 

Подходящи продукти

Защо е необходима пасивна пожарозащита?

Урбанизацията и изменението на климата поставят нови предизвикателства пред съвременния начин на живот. Сградите се строят по-високо, в непосредствена близост една до друга и понякога строителството се движи с бързи темпове.

В резултат, опасности като тази от пожар могат да се повишат. Причините са много:

  • Неизправност при инсталиране на противопожарна преграда, предназначена да спре вътрешното разпространение на пламъците.
  • Използването на запалими материали по време на строежа.
  • Близко разположени сгради, които подпомагат разпространението на пожара от една в друга.

Същото важи и при реновационните проекти, особено сега, когато Директивите за енергийни характеристики на сградите изиксват строителите да вземат предвид пожарната безопасност при саниране на сградите.2

В крайна сметка, при строителсто и саниране, живота на хората при пожар е от най-голямо значение.

Калкулатор и икономии

Монтажът на пожароус, тойчиви продукти при новостроящите се сгради, както и при ремонта на старите, може да бъде предпоставка за дърлгосрочни спестявания. Като се имат предвид и пожарозащитените функции на каменната вата, които могат да помогнат за намаляване на щетите при пожар и съответно да намалят евентуалните разходи за ремонт и възстановяване.

product, anchor, ROCKFIRE, fire protection

Референтни обекти

Проектът

Олимпийски парк "Кралица Елизабет" е спортен комплес в Стратфорд Източен Лондон, дом на дигитален кампус на световно ниво: Here East.

Ланг О'Рурк преобразява бившия Олимпийски прес център в нов офис, ресторант и университетски съоръжения през 2016 г.

Предизвикателството

Пожаробезопасността беше важно условие при реновацията на този комплекс. Изпълнителската фирма Roseville получи задачата да разреши трудните моменти при монтажа на въздухо-изолационни и пожаро-блокиращи продукти в една сложна конструкция.

Те избраха уплътнителни ленти и пожаро-уплътнителни решения от ROCKWOOL, използвайки близо 1,300 линейни метра, за да подсигурят пожарната безопасност на линейните фуги и някои служебни шахти, като например пожарните изходи.

Резултатът

  • Минимализиран риск от разпространение на пожар;
  • Обезопасени пожарни изходи;
  • Защитени хора и инвестици.
Olympic Park Stadium, Acoustic Capabilities
ROCKWOOL успя да достави продуктите с дългосрочни пожаро-ефективни характеристики, от които имахме нужда, за да постигнем този вид защита - също така са надеждни и лесни за монтаж.

Артър Нелмес

Директор отдел Пасивна пожарозащита, Roseville

Устойчивост и енергийна ефективност

В много държави, около 40% от енергията се използва в жилищни сгради или в такива с търговско и промишлено предназначение.9

Пожарозащитните характеристики на продуктите от ROCKWOOL не само подобрява безопасността на сградите, но и намалява използваната енергия, чрез своята способност да ограничава термичните мостове и да намалява загубата на топлина.

Това е така, защото каменната вата ефективно действа като система за съхранение на енергията, регулирайки температурите и намалявайки нуждите от отопление или охлаждане. Едновременно с това, ни предоставя и по-удобни жилищни пространства, в които обитателите на сградата могат да бъдат успешни.10

 

 

product, wall, outer wall, wall insulation, cavity wall, insulation granulate, blown-in insulation, installer, fillrock kd, einblasdämmung, germany
Материалите, които използваме при реновация трябва да бъдат устойчиви, да подкрепят енергийната ефективност и да бъдат пожаробезопасни - използвайки незапалими продукти.

Андрей-Мирча Корчес

Парньор Регулаторна въпроси - пожарна безопасност, ROCKWOOL GROUP