Изграждане на климатично устойчиво бъдеще

Това, което правим в ROCKWOOL е да превръщаме вулканичната скала в каменна вата и продукти, които допринасят за справяне с много от най-големите предизвикателства на съвременното общество, включително тези свързани с изменението климата, създавайки нови възможности за обогатяване на съвременния живот и изграждане на по-безопасни, по-здравословни и по-устойчиви общности.

Успяваме, защото каменната вата е универсален естествен материал с множество предимства. Тя е  идеална за различни приложения – както за изолация на сгради, така и в индустрията, транспорт, градинарство и управление на водите. Открийте как Докладът за устойчивост, който изготвяме всяка година, предоставя холистичен поглед върху това как продуктите на ROCKWOOL могат да подкрепят различните общности и да увеличат положителното ни въздействие чрез нови инициативи, като едновременно с това намаляват отрицателното въздействие на нашите дейности върху околната среда.

Sustainability Report 2023, cover
PDF
8.7 MB

Доклад за устойчивост 2023

ROCKWOOL се ангажира с прозрачност и отчет на точна и надеждна информация. Публикуваме нашите доклади за устойчивост всяка година, за да разкажем повече за постигнатото на всичк заинтересовани страни.

Енергийната ефективност в строителството е тройна печалба – социална, икономическа и екологична.
Video thumb RockWorld, Jens Birgersson, CEO
...задоволяване на нуждите на днешния свят, без да се прави компромис с бъдещето на планетата...

Дженс Биргерсон

CEO, ROCKWOOL Group
1/1

Открийте повече за възможностите в ROCKWOOL