Преосмисляме бъдещето заедно

Научете повече за това как преосмисляме бъдещето на нашите градове и околната среда.

Теми

Без резултат

20211112 GR ILL 5153
Култура
Енергийна ефективност
Пожарна безопасност
Здраве
Социални ефекти
Акустични възможности
Устойчивост
Урбанизация
20 май 2024

Изолацията от каменна вата е един от най-широко използваните материали за топлоизолация в глобален мащаб

Изолацията от каменна вата е един от най-широко използваните материали за топлоизолация в глобален мащаб

20231124 RW-CWE PHO 1621
Цикличност
Култура
Енергийна ефективност
Пожарна безопасност
Здраве
Качество на живот
Социални ефекти
Устойчивост
Урбанизация
Шумово замърсяване
02 апр 2024

Разкриване на бъдещето на домашния комфорт

Разкриване на бъдещето на домашния комфорт

20220323 RW-GMC INFO 268
Цикличност
Изменение на климата
Култура
Енергийна ефективност
Пожарна безопасност
Здраве
Социални ефекти
Устойчивост
Урбанизация
Благосъстояние
27 фев 2024

Анализ на жизнения цикъл на каменната вата

Анализ на жизнения цикъл на каменната вата

20231002 RW-CWE PHO 1587
Енергийна ефективност
Пожарна безопасност
Акустични възможности
Урбанизация
06 фев 2024

Cгради с по-добри характеристики за по-ниски енергийни сметки и по-малко емисии с изолация от каменна вата

В отговор на новите правила на ЕС за подобряване на енергийните характеристики на сградите в страните от Съюза ROCKWOOL представя най-новата си звезда в отбора на плоскостите от каменна вата, подходящи за плоски покриви - HARDROCK 1200.

20220914 RW-NC PHO 1709
Цикличност
Изменение на климата
Енергийна ефективност
Реновация
Устойчивост
Урбанизация
06 фев 2024

4 идеи за постигане на 100% рециклиране

Възможно ли е наистина всичко да се рециклира и как строителният сектор може да увеличи процента на повторно използваните материали за сметка на произвежданите отпадъци.

20190124 GMC PHO 1170
Енергийна ефективност
Пожарна безопасност
Сигурност на работното място
Устойчивост
Урбанизация
06 фев 2024

Jaguar Land Rover се довери на ROCKWOOL за завода си в Словакия

Авангардното съоръжения се радва на пожарообезопасен покрив и каменна вата с най-високия клас на горимост A1

Зареди още