От железопътните до трамвайните линии, от пътищата до летищата оптималната инфраструктура е от решаващо значение за градския живот, който може да бъде много шумен. Наземните вибрации, шумът от трафика - да не говорим за замърсяването от човешки шум - всички те оказват значително негативно влияние върху комфорта ни, особено в гъсто населените райони.

Знаете ли че?

Знаете ли, че защитата срещу нежелан шум може да повлияе положително на способността за учене и социалното поведение?

Video thumbnail 7sos landing pages

Вижте останалите тестове на Rockwool