Поддържането на температурата може значително да намали разходите за отопление, охлаждане и вентилация, както може да намали и въглеродния отпечатък на сградата. Тя помага да постигнем по-добри и здравословни условия на живот и труд, особено в градска среда.

Знаете ли че?

Влагата и мухълът могат да окажат вредно въздействие върху сградата, върху нейните топлинни характеристики и върху дихателното здраве на обитателите. Способността за пропускане на въздух (паропропускливост) е изключително важно за създаването на здравословни, трайни и функциониращи сгради.

 
Video thumbnail 7sos landing pages

Вижте останалите тестове на Rockwool