Когато работят и живеят в естетически приятни пространства, хората се чувстват комфортно и мотивирани. Средата, в която хората се радват да прекарват време, може да подобри социалното сближаване и да създаде безопасни и здравословни квартали.

Знаете ли че?

Kогато хората живеят и работят в естетически приятни пространства, те се чувстват по-мотивирани?

Естетиката на една сграда не трябва да компрометира нейното поведение.

Video thumbnail 7sos landing pages

Вижте останалите тестове на Rockwool