Култура
Енергийна ефективност
Пожарна безопасност
Здраве
Социални ефекти
Акустични възможности
Устойчивост
Урбанизация

Изолацията от каменна вата е един от най-широко използваните материали за топлоизолация в глобален мащаб

1 януари 1 г.

С обширния си набор от предимства и устойчивост на различни условия, изолацията от каменна вата е предпочитана при строежа на жилищни, търговски и промишлени сгради по целия свят

Kaменната вата допринася и за подобряване на енергийната ефективност, както и за опазване на околната среда чрез насърчаването на екологичните практики в строителството за намаляване на въглеродния отпечатък.
Нейните свойства за запазване и подобряване на комфорта вътре в сградите помагат да се намалят средствата за отопление и охлаждане. Тя е изключително устойчива на огън и влага, което я прави подходяща за приложение в различни климатични условия. Тя не гние и не се разлага, което осигурява дълготрайност и надеждност. Изолацията от каменна вата е лека и лесна за монтаж. Тя може да бъде използвана за изолиране на различни части на сградите, включително покриви (скатни и плоски), тавани, стени (външни и вътрешни) и подове, както и за топлоизолация на тръби и вентилационни системи. Материалът намира приложение и в транспортната инфраструктура при строителството на пътища, мостове и тунели. Освен това изолацията от каменна вата има и отлични акустични свойства. Произвежда се в различни форми - плочи, ролки и полутвърди панели. 
Строителните разпоредби и кодекси по света варират значително в различните страни и често определят минималните изисквания за използване на изолация от каменна вата в строителни проекти. Европа: В Европейския съюз (ЕС) има хармонизирани строителни норми и разпоредби  относно енергийната ефективност и безопасността, които се прилагат в целия блок. Директивата за енергийните характеристики на сградите (EPBD) изисква новите сгради да постигнат стандарт за почти нулево потребление на енергия.

 

Северна Америка: В Съединените американски щати се използва основно Международният строителен кодекс (IBC) и според него има определени нива на топлоизолация за различни видове конструкции. В Канада Канадският национален строителен код (NBC) определя националните строителни стандарти и разпоредби. Но освен тях, отделните щати и местните териториални юрисдикции имат и собствени  строителни норми и разпоредби, с които определят специфични изисквания за използване на изолация от каменна вата.

 

Азия: Китай, Индия и Япония са сред водещите потребители на изолация от каменна вата в региона, като всяка държава признава нейната стойност при изграждането на енергийно ефективни сгради и инфраструктура.Японският закон за строителните стандарти (Kenchiku Kōrei Kihon Jōhō) определя националните строителни стандарти и разпоредби, които се прилагат в цялата страна. Законът за енергийната ефективност на сградите (Energy Conservation Act) там също така налага задължения за енергийна ефективност на нови сгради, подчертавайки значението на използването на ефективни изолационни материали.

 


Южна Америка: Южна Америка е малък, но растящ пазар за каменна вата. Африка: Африканският пазар на каменна вата е малък, но се развива. Австралия: Австралийският национален строителен кодекс (NCC) определя националните строителни стандарти и разпоредби, които се прилагат в цялата страна.

Искате ли да научите повече?