Каменната вата е една от най-изобилните суровини на планетата. За да можем да запазим ресурсите, ние сме разработили нашата технология по начин, който ни позволява да използваме отпадъци от други отрасли като алтернативна суровина.

Боклук ... или злато?

Знаете ли, че строителният сектор произвежда 1/3 от общите отпадъци, повечето от които достигат до депото?

Video thumbnail 7sos landing pages

Вижте останалите тестове на Rockwool