RockWorld imagery, The big picture, view, rock, trees
Освобождаваме естествената сила на камъка, за да обогатим модерния живот
До 2030 по света ще има 41 мегаполиси

01

Добавена стойност

Клиентът е в центъра на всичко, което правим. Нашата амбиция е винаги да предоставяме висококачествени продукти, системи и услуги, когато и където клиента се нуждае от тях.

Чрез употребата на Net Promotor Score (NPS) като общ инструмент, сме в състояние винаги да отговаряме на информацията от клиенти и да установим постоянен диалог с всички заинтересовани страни. Използвайки формални и неформални канали, ние приветстваме обратната връзка от нашите клиенти и по този начин сме уверени, че споделяме общо разбиране за най-ценните ползи за техния бизнес, по начин, който да осигури търсените резултати и за двете страни. Така през 2016 г. увеличихме своя NPS с 4 пункта до 32. Безпроблемният достъп до нашите продукти и технически услуги е от съществено значение за нас и по тази причина планираме да инвестираме време и усилия за подобряване на глобалните си дигитални платформи и присъствие.

02

Печеливш ръст

Основната ни цел е да се превърнем във водещ доставчик на решения от каменна вата на всички ключови пазари.

За да поддържаме и развиваме лидерската си позиция и стремежа към печеливш ръст, създадохме необходимата организационна структура, която може да поддържа нашата визия. Възнамеряваме да продължим да развиваме своя основен бизнес с изолационни материали и едновременно с това да проучим възможностите за разширяване в системните ни сегменти. За да осигурим устойчива рентабилност, непрекъснато оптимизираме портфолиото си и свързаната с него ценова структура.

03

Бранд

Считаме подобрената осведоменост за нашия бранд за основен двигател при увеличаване на пазарната пенетрация и позиционирането на бранда в дългосрочен план.

Разбираме факта, че новите комуникационни канали дават повече и по-разнообразен достъп до бърза и незабавна информация. Знаем, че за да можем да сме конкурентни в тази област трябва да говорим на широка публика, което изисква нови послания, които да дадат на нашия бранд уникалност и да бъдат от полза в стратегията ни за диференциация.

04

Дигитализация

Строителната индустрия се променя и като водещ играч в нея ние разбираме необходимостта от дигитална "книга", която да подпомага автоматизираните и интегрирани функции в организацията.

Като се започне от точките на комуникация с клиентите като първостепенен приоритет, ние ще продължим да дигитализираме търговската си организация, веригата за доставки, производството и други групови функции. Дигиталната ни стратегия е от съществено значение за успеха на новия ни бизнес подход.

05

Иновация

Процесът на разработване на продукти в Групата е базиран на задълбочено познаване на клиентите и тясна връзка с нашите глобални бизнес цели.

В допълнение, нашата иновационна стратегия се определя от корпоративната ни цел - да предоставим продукти, които могат да допринесат за съществени подобрения в модерния живот. Героят в нашите продукти е огнеустойчивата природа на камъка. На базата на тази солидна основа предлагаме широк спектър от продуктови ползи, вариращи от енергийна ефективност, акустика, комфорт и прецизно отглеждане на селскостопански продукти, сред всички други. Това, в което сме сигурни, е че пред нас стоят нови възможности и по тази причина определен процент от времето ни за научноизследователска и развойна дейност е посветено на намирането на нови начини за освобождаване на естествената сила на камъка.

06

Отлична оперативна организация

Ние сме най-големият производител на каменна вата в света.

Разполагаме със солиден опит в технологията и производството на каменна вата и постоянно повишаваме производителността и подобряваме оперативния си капацитет, за да останем световен лидер в областта на каменната вата. Като неразделна част от лидерската ни позиция непрекъснато се усъвършенстваме по LEAN метод и запазваме безопасността и качеството като водещи приоритети във всички наши дейности.

07

Хората и планетата

В бързо развиващата се глобална среда е от изключително значение да поставим подходящите хора на правилното място, като внимателно внедряваме и развиваме селекция от компетенции в съответствие с настоящите и бъдещите изисквания.

Хората са най-ценния ни актив и ни е грижа за света, в който живеем днес и този, в който ще живеят бъдещите поколения. Управлението на устойчивостта е от решаващо значение за реализирането на нашата стратегия. Вярваме, че можем да растем и печелим, като едновременно с това допринасяме за нашето общество, създавайки по-умни и ресурсно-ефективни решения, достъпни за все по-голям брой хора по света.

Служители по света
0

Страни
0