Изолации ROCKWOOL

Знаете ли че?

В продължение на цели 25 години цената на строителството е само 5,5 процента от общата цена на една сграда. Цената на обитаване, която включва и сметките за електроенергия, съставлява 86 процента. Малките инвестиции в проектирането и материалите могат да окажат силно влияние върху цената на обитаване.

UN City

For more information see: Permissions