Акустични възможности
Устойчивост
Урбанизация
Шумово замърсяване

Акустична изолация на стени за отворени офис пространства

Намирането на правилния баланс, между звукопоглъщане и блокиране, е изключително важно за създаването на комфортна вътрешна среда.

Тенденцията към проектиране на отворени офис пространства поражда необходимостта от акустично звукопоглъщане. Това важи и за друг тип отворени пространства, като жилищни и търговски сгради. В такива среди има увеличена плътност на обитателите, което има пряко въздействие върху техния акустичен комфорт.

При отворените пространства има значително по-малко физически, вертикални бариери, които да блокират звука. Това се явява проблем, когато в пространството има много хора. Нивата на шум трудно се контролират и поверителността на речта става трудна за постигане. В резултат на това има нужда от повишаване ефективността на останалите шумоизолиращи повърхности.

Абсорбиране на шума

Като правило, таваните са най-ефективни при абсорбирането на шума, а стените при блокирането.

Звуковите вълни, издигащи се над 2 метра, взаимодействат с хоризонталните повърхности, над тази височина, преди да се спуснат обратно. Когато повърхността на тавана е абсорбираща, тя поглъща значителна част от звуковите вълни. Поради тази причина таваните се явяват ефективни за звукопоглъщане.

Друг способ за намаляване на шума в открити пространства е използването на акустична обработка на стени, разделящи две пространства. Това могат да бъдат панели за поглъщане на звука. По-добър избор, когато пространството е ограничено, е използването на свободно стоящи акустични панели или други звукоизолиращи продукти  допълващи дизайна на пространството.

Комбинацията от таванни плочи и стенни панели осигурява звукоизолиращи предимства, които ограничават ехото в пространството, което от своя страна улеснява концентрацията.

Работата с продукти от каменна вата подпомага създаването на тихи пространства, където са най-необходими, чрез контролиране на нивото на околния звук и увеличаване на разбираемостта на речта и поверителността. Друга важна част от плана за контрол на шума са точките на пропуск на шум. Това са всички малки отвори от осветителни тела, контакти и вентилационни отвори през които преминава шум. Те могат да намалят ефективността на използваната изолация.