Знаете ли че?

Отлично проектираните и изградени сгради допринасят за доброто здравословно състояние, комфортната обкръжаваща среда и увеличават способността ни да се съсредоточим за изпълнение на важните задачи.  Сградите със сигурност влияят на благосъстоянието на хората. Стандартите за живот на хората зависят от това колко ефективно една сграда обезпечава своите обитатели и колко ефективно тя поддържа оптимален вътрешен климат. 

Family in new house