Изолации от ROCKWOOL

Освобождаваме естествената сила на камъка

Има нещо уникално и вълнуващо в това да превърнеш един обилен природен ресурс в продукти, които обогатяват съвременния начин на живот. А нашето търсене все още не е приключило – има още толкова много неща, които предстои да бъдат открити. ROCKWOOL използва седемте силни страни на камъка, за да създаде продукти, които до голяма степен решават най-големите предизвикателства пред нашия свят.

Girl climbing rocks

01

Огнеустойчивост

Издържа на температура над 1000°C.

В ограниченото пространство на градските зони все повече хора работят и създават домовете си във високи сгради. Тези конструкции могат да бъдат блестящи решения за предизвикателството да се осигури безопасен дом за увеличаващото се население.

02

Топлинни свойства

Икономия на енергия чрез поддържане на оптимална вътрешна температура и климат.

То прави условията за живот и работа по-здравословни и комфортни, като помага на хората да живеят в благополучие, особено в градска среда. Поддържането на температурата може да намали драстично разходите за отопление, охлаждане и вентилация, и да намали въглеродния отпечатък на една сграда.

03

Акустични свойства

Блокира, абсорбира или усилва звука.

От железопътните и трамвайните линии, до пътищата и аерогарите – добрата инфраструктура е изключително важна за живота в града, която може да е много шумна. Получените вибрации, които се предават по земята, шумът от уличното движение – без да споменаваме шума от хората – всички те оказват сериозно и отрицателно влияние върху нашето благосъстояние, особено в гъсто населени райони.

04

Устойчивост

Подобрени характеристики и по-голяма устойчивост при по-ниски разходи.

В ограниченото пространство на градските зони все повече хора работят и създават домовете си във високи сгради. Тези конструкции могат да бъдат блестящи решения за предизвикателството да се осигури безопасен дом за увеличаващото се население.

05

Естетика

Единство на технически характеристики и естетика.

Когато хората живеят и работят на естетични места, те се чувстват удобно и са мотивирани. Средата, в която на хората им е приятно да прекарват времето си, може да подобри социалната сплотеност и да направи кварталите по-безопасни и по-здравословни.

06

Свойства на водата

Управление на нашия най-ценен ресурс.

Нарастващото население подлага на натиск традиционното производство на храна, като ни предизвиква по-добре да управляваме нашия най-ценен ресурс – водата. Каменната вата може да се моделира така, че да абсорбира или отблъсква водата според нуждите, както и да я циркулира в оранжериите, разрешавайки редица проблеми при управление на водите.

07

Рециклиране

Материал, който може да се рециклира и използва отново.

Камъкът в една от най-изобилните суровини на планетата, но въпреки това трябва да използваме по-добре ресурсите ѝ. Ние от ROCKWOOL разработваме технологиите си по начин, който ни позволява да използваме отпадъците от други индустрии като алтернативна суровина.

Използваме седемте силни страни на камъка, за да се справим с големите предизвикателства пред света.