Choose a different country or region to see content relevant to your location.
ContinueКато минимум всяка сграда със средна височина или многоетажна сграда трябва да бъде покрита и изолирана само с незапалими* материали, които не отделят значителен токсичен дим при излагане на огън.
*Поне клас А2 s1, d0 съгласно EN 13501-1.
Влакната от каменна вата могат да издържат на температури до 1000ºС.